Aktualności

Święto Policji w Makowie Mazowieckim

Data publikacji 26.07.2023

We wtorek przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim odbyły się uroczyste powiatowe obchody 104 rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystym apelu wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Dariusz Król.

Uroczysty apel  rozpoczął się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości podkom. Adama Rzeczkowskiego - Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Dariusz Król , Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak, Starosta Powiatu Makowskiego Zbigniew Deptuła, Wicestarosta Powiatu Makowskiego Dariusz Wierzbicki, Wójtowie Gmin z terenu powiatu makowskiego, mł. insp. Dariusz Brzezickiego- Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz. mł. bryg. Cezary Paubiński.

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Dariusz Król odczytał list od Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemara Wołowca w którym podziękował policjantom za ich wytrwałą służbę.  Komendant wszystkim funkcjonariuszom złożył życzenia dalszych sukcesów w służbie i satysfakcji z jej pełnienia przekazał również podziękowania dla ich rodzin za ich codzienne wsparcie.

 

W dalszej części uroczystego apelu wręczone zostały akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym dniu nominacje na wyższe stopnie otrzymało   17     funkcjonariuszy makowskiej policji. Awanse w korpusie młodszych oficerów otrzymało 2 policjantów, aspirantów 3 funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów 11  funkcjonariuszy, a w korpusie szeregowych  1  funkcjonariusz.

Podczas powiatowych obchodów Święta Policji w Makowie  Mazowieckim Komendant  Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Dariusz Król otrzymał Krzyż Niepodległości Pierwszej Klasy z Gwiazdą nadany przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów na wniosek Zarządu wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu.

Krzyż ten przyznawany jest osobom za szczególne zasługi patriotyczne i niepodległościowe oraz za aktywne działanie na rzecz NSZZ Policjantów.

Z okazji Święta Policji decyzją Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów  w Radomiu medalami związkowymi zostali odznaczeni:

 1. nadkom. Krzysztof Sęndrowski - Naczelnik Wydziału  Kryminalnego
 2. kom. Rafał Dąbrowski – Naczelnik Wydziału  Prewencji
 3. asp. szt. Marek Stanowski - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
 4. st. asp. Agnieszka Chodkowska - asystent Wydziału Kryminalnego Makowskiej Policji
 5. asp. Krzysztof Sobierajski – Dyżurny Makowskiej Policji

Z okazji Święta Policji Marszałek Województwa Mazowieckiego odznaczył 10 funkcjonariuszy makowskiej komendy medalem Pro Masovia za przyczynienie się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Medale wręczył Mirosław Augustyniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Otrzymali je:

 1. nadkom. Sylwester Wawrzonkowski Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego
 2. nadkom. Krzysztof Sęndrowski Naczelnik Wydziału  Kryminalnego
 3. kom. Rafał Dąbrowski Naczelnik Wydziału  Prewencji
 4. asp. szt. Krzysztof Brzozowski dyżurny makowskiej policji
 5. st. asp. Robert Olbryś dzielnicowy gminy Karniewo
 6. asp. Artur Galik dzielnicowy rejonu 1 w Makowie Maz.
 7. asp. Łukasz Łazarz dzielnicowy gminy Krasnosielc
 8. mł. asp. Ilona Nowotka kontroler Wydziału Ruchu drogowego
 9. mł. asp. Długołęcki Radosław – kierownik Posterunku Policji w Różanie
 10. podkom. Monika Winnik – oficer prasowy

 

Komendant Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim – nadkom. Andrzej Dziadak podkreślił, że to nie tylko służba funkcjonariuszy, ale również sumienna praca pracowników cywilnych wpływa na sprawne funkcjonowanie jednostki. Za tę ciężką pracę wyróżnił nagrodą pieniężną i urlopową pracowników makowskiej komendy.

Komendant Powiatowy Policji w Makowie Maz. nadkom. Andrzej Dziadak podziękował funkcjonariuszom za codzienną, rzetelną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu makowskiego. Gratulował awansowanym i odznaczonym. Obecnym na święcie rodzinom policjantów dziękował za wyrozumiałość. Komendant słowa podziękowania skierował również do przedstawicieli samorządów lokalnych. Bo dzięki dobrej współpracy z nimi możemy jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu makowskiego.

Obecni na uroczystości goście: Mirosław Augustyniak- Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz samorządowcy ze Starostą Zbigniewem Deptułą na czele gratulowali awansów i odznaczeń. Wszyscy podkreślali wagę wykonywanej służby. Życzyli zdrowia, spokoju i życzliwości ludzkiej. Funkcjonariusze: asp. szt. Grzegorz Trojanowski i st. asp. Robert Olbryś zostali wyróżnieni przez samorząd i otrzymali nagrody.

Uroczystość zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

 

podkom. Monika Winnik

Powrót na górę strony