Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna

Data publikacji 23.11.2016

1. KIEROWNICTWO

 

            KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

            I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

 

2. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE W SŁUŻBIE KRYMINALNEJ

 

             WYDZIAŁ KRYMINALNY

 • ZESPÓŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY
 • ZESPÓŁ OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZY
 • ZESPÓŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ I KORUPCJĄ
 • ZESPÓŁ TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ
 • JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ NARKOTYKOWA

 

3. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE W SŁUŻBIE PREWENCYJNEJ

 

            1. WYDZIAŁ PREWENCJI

 • ZESPÓŁ  DYŻURNYCH
 • ZESPÓŁ PATROLOWO-INTERWENCYJNY
 • ZESPÓŁ DZIELNICOWYCH
 • ZESPÓŁ WYKROCZEŃ
 • ASYSTENT WYDZIAŁU
 • JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ, NIELETNICH I PATOLOGII

            2. WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

         

4. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE W SŁUŻBIE WSPOMAGAJĄCEJ DZIAŁANIA

     W ZAKRESIE ORGANIZACYJNYM, LOGISTYCZNYM I TECHNICZNYM

 • JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW  PRASOWO - INFORMACYJNYCH
 • JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PREZYDIALNYCH
 • JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
 • ZESPÓŁ DO SPRAW KARD I SZKOLENIA       
 • ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
 • ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA

 •  
 •  
 •  

5. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE WYKONUJĄCE ZADANIA SŁUŻBY KRYMINALNEJ I PREWENCYJNEJ

 •  POSTERUNEK POLICJI W KRASNOSIELCU
 •  POSTERUNEK POLICJI W RÓŻANIE

            

Pliki do pobrania

 • 49.03 KB
Powrót na górę strony