Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Data publikacji 23.11.2016

SKARGI

 

Skarga powinna zawierać:
- imię i nazwisko skarżącego,
- dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
- dokładny opis zdarzenia,

 

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski,  które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

 

 

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez:

1. Komendanta Wojewódzkiego Policji lub wyznaczonego przez niego I Zastępcę Komendanta lub Zastępców Komendanta w każdy wtorek w godz. 1300 – 1730

2. Policjanci lub pracownicy  Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP przyjmują interesantów w każdy wtorek w godz. 8:00 do 17:30, w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8:00 do 15:30

 

 

 

Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim przyjmuje interesantów

we wtorek od godz. 10:00 - 18:00

pozostałe dni w godz. 7:30 - 15:30 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim

Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę pod nr tel.  47 70 47 201 lub osobiście w sekretariacie  Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Maz.

 

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59.

Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę pod nr tel.  48 345 22 02, 48 345 30 00 lub osobiście w sekretariacie  Komendanta Wojewódzkiego Policji (II piętro, pokój nr 200)

 

 

 

W Komendzie Głównej Policji ( Warszawa, ul. Puławska 148/150) interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w dni robocze w godz. 9.00 do 15.00 ( w poniedziałki do godz. 17.00) przez oficerów działających z upoważnienia i w imieniu Komendanta Głównego Policji.

 

 

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

 

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

Wydział Kontroli

ul.11-go Listopada 37/59

26-600Radom

telefaksem przesyłać na numer:
47 701 35 56

Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim

ul. Łąkowa 3

06-200 Maków Mazowiecki
telefaksem przesyłać na numer:

47 70 47 249

 

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:

skargi.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Warunkiem załatwienia takiej skargi jest podanie adresu pocztowego do korespondencji, nie ma możliwości przesłania odpowiedzi pocztą elektroniczną.

 

Niezbędne informacje dla skarżącego:

art. 225 § 1 KPA

"Nikt nie może być narazony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeśli działał w granicach prawem dozwolonych"

 

 

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej wniosek lub skargę.

W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje"

Powrót na górę strony