Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE

Data publikacji 24.11.2016

Baza teleadresowa instytucji pomogajacych osobom dotknietym przemocą w rodzinie

 

Wykaz adresów MOPS/GOPS

 

na terenie powiatu makowskiego

 

 

 

GOPS Szelków

06-220 Stary Szelków, 39
woj. Mazowieckie

 

Tel. (0-29) 7176-729

 

 

 

GOPS Czerwonka

 

Czerwonka Włościańska 38

 

06-232 Czerwonka

 

Tel. (0-29) 7179- 851

 

 

 

GOPS Płoniawy

 

Płoniawy-Bramura 83

 06-210 Płoniawy-Bramura

Tel. (0-29) 7178-961

 

 

GOPS Karniewo

06-425 Karniewo

 

 ul. Pułtuska 5

 

Tel. (0-29) 767-04-21

 

 

 

GOPS Rzewnie

 

Rzewnie 19

 

06-225 Rzewnie

 

Tel. (0-29) 716-34-77

 

 

 

GOPS Różan

 

06-230 Różan,

 

 Pl. Obrońców Różana 4 

 

Tel. (0-29)766-91-77

 

 

 

GOPS Młynarze

 

Ostrołęcka 7a

 

06-231 Młynarze

 

Tel.(0-29) 768-11-26

 

 

 

GOPS Sypniewo

 

Ostrołęcka 27

 

06-216 Sypniewo

 

Tel.(0-29)7177-437

 

 

 

GOPS Krasnosielc

 

ul. Rynek 40

 

 06-212 Krasnosielc

 

Tel.(0-29) 7100-043

 

 

 

MOPS Maków Mazowiecki

 

ul. Polna 1,

 

06-200 Maków Mazowiecki

 

Tel. (0-29)691-14-01

 

 

W każdej z gmin na terenie powiatu makowskiego powołane są zespoły interdyscyplinarne, których zadaniem jest pomoc osobom dotkniętym przemocą.

 

Zespół Interdyscyplinarny to grupa współpracujących ze sobą profesjonalistów z różnych dziedzin i środowisk, działająca w sposób skoordynowany. Główną ideą pracy zespołu jest wspólne wypracowanie diagnozy oraz strategii pomocowych. Jego celem jest skuteczne reagowanie na doniesienia o krzywdzie lub zaniedbywaniu dzieci. Różnorodność osób w zespole gwarantuje szersze rozumienie tematu, pełniejszy i trafniejszy obraz problemów, ale także mocnych stron omawianej rodziny i sprzyja należą do niej między innymi

 

 

 

  • koordynacja działań pomocowych;

 

  • szybszy przepływ informacji, ( lepsza diagnoza sprzyja zaplanowaniu bardziej trafnych działań);

 

  • zapobieganie powielaniu zadań;

 

  • zapobieganie podejmowaniu działań wykluczających się;

 

  • oszczędność czasu i energii (szybszy przepływ informacji, szybkość decyzji i uruchamianych potrzebnych działań);

 

  • zwiększenie skuteczności działań (praca w zespole składających się z przedstawicieli różnych służb  znacznie rozszerza możliwości udzielenia potrzebnej pomocy);

 

  • zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności (członkowie zespołu uczą się od siebie nawzajem);

 

  • zmniejszanie możliwości manipulacji (czasami zdarza się, że osoby poszukujące pomocy próbują manipulować dla uzyskania jak największych korzyści dla siebie).

 

 

 

 

 

https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przem/placowki-swiadczace-po/7594,Baza-teleadresowa-instytucji-pomogajacych-osobom-dotknietym-przemoca-w-rodzinie.html

 

http://bip.pcpr.powiat-makowski.pl/public/

Powrót na górę strony