Kontrola autokarów

Kontrola autokarów

Data publikacji 27.07.2017

Informujemy, że kontrole autokarów realizowane przez policjantów WRD KPP Maków Maz. odbywają się w Makowie Maz. na ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 4- stacja paliw „BP”.

Zgłoszenia prosimy kierować w formie pisemnej pod adres: Komenda Powiatowa Policji w Makowie Maz. ul. Łąkowa 3, 06-200 Maków Maz. lub na adres mail: kppmakowmaz@ra.policja.gov.pl. W nagłych przypadkach pod nr tel. 477047 235 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku lub całodobowo 477047 200.

Z uwagi na wcześniejsze zaplanowanie służb  zgłoszenia o kontrole autokatów prosimy kierować 7 dni przed planowanycm wyjazdem.

 

ZANIM ZGŁOSISZ AUTOBUS DO KONTROLI

W trosce o bezpieczeństwo osób wybierających się na wypoczynek autobusami apelujemy do organizatorów wyjazdów, aby zobowiązali przedsiębiorców wykonujących przewóz do wykonywania cząstkowego badania technicznego sprawności układu hamulcowego oraz układu kierowniczego autobusu. Tylko stacja diagnostyczna dysponuje odpowiednimi urządzeniami do kompleksowych i dokładnych badań stanu technicznego pojazdów. Badanie takie winno być wykonane w okresie maksymalnie na 24 godziny przed planowanym wyjazdem. Potwierdzenie przeprowadzonego badania kierowca winien posiadać podczas wykonywania przewozu oraz kontroli autobusu.

Posiadanie potwierdzenia przeprowadzenia badań cząstkowych pozwoli skrócić czas kontroli dokonywanej przez Policję do niezbędnego minimum.

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA KONTROLI NA POLICJĘ

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie. Po skontaktowaniu się dyżurnym uzyskacie Państwo informacje, co do sposobu dalszego postępowania w konkretnej jednostce Policji. Aktualne numery kontaktowe do właściwej miejscowo jednostki Policji można uzyskać za pomocą aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

Po kliknięciu na link zostaniecie Państwo przekierowani na stronę internetową Komendy Głównej Policji, z której można pobrać aplikację oraz uzyskać szczegółowe informacje na jej temat.

Numery kontaktowe do jednostek można uzyskać również po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej hasła „komenda policji w…..” i dopisaniu miejscowości - powiatu z ternu, którego będzie wyjeżdżał autobus .

Zaleca się, aby zgłoszenie kontroli autobusu dokonać, co najmniej na 5 dni przed planowanym wyjazdem.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej,

 • dane organizatora i przewoźnika,

 • numer telefonu kontaktowego,

 • datę wyjazdu,

 • miejsce i godzinę wyjazdu,

 • numer rejestracyjny autokaru.

Zgłoszony do kontroli autobus winien zostać podstawiony w wyznaczonym miejscu minimum 40 minut przed planowanym wyjazdem, za względu na czas niezbędny na wykonanie czynności kontrolnych.

Kontrole autobusów odbywać się będą w wyznaczonych punktach - po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem wyjazdu, a w innym miejscu wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych i po uzgodnieniu z właściwą
jednostką Policji.

Sytuacje zagrażające bezpieczeństwu podróżujących i wymagające natychmiastowej interwencji Policji należy zgłaszać pod numery alarmowe 997 lub 112.

SAM TEŻ MOŻESZ SPRAWDZIĆ AUTOBUS

Jednocześnie informujemy, iż Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło serwis „BEZPIECZNY AUTOBUS”, w którym każdy, dysponując jedynie numerem rejestracyjnym pojazdu, może samodzielnie sprawdzić podstawowe dane na temat autobusu lub autokaru,
a w tym:

 • czy posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC,

 • czy posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne,

 • dane techniczne, takie jak dopuszczalna liczba miejsc czy masa pojazdu,

 • stan licznika podczas ostatniego przeglądu technicznego,

 • czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie jako wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub kradziony.

Dane w serwisie pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jest to rejestr prowadzony przez Ministra Cyfryzacji na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Usługa jest bezpłatna, po kliknięciu na poniższy link zostaniecie Państwo przekierowani na stronę internetową serwisu „BEZPIECZNY AUTOBUS”.

Informujemy też, że istnieje możliwość skontrolowania wyjeżdżających autobusów przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Po kliknięciu na poniższy link zostaniecie Państwo przekierowani na stronę internetową Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, gdzie zamieszczone są dane kontaktowe.


 

 CHROŃ ŻYCIE NA MAZOWIECKICH DROGACH!

Powrót na górę strony