Aktualności

Mławskie obchody Święta Policji 2022

Data publikacji 25.07.2022

W miniony piątek, policjanci z mławskiej komendy obchodzili swoje święto. Główne uroczystości odbyły się na placu przy scenie plenerowej Parku Miejskiego w Mławie. Funkcjonariusze otrzymali awanse i nagrody. W tym roku obchodzimy 103. rocznicę Powstania Policji Państwowej.

Lokalne uroczystości odbyły się w piątek, 22 lipca. Rozpoczęły się w samo południe, uroczystą mszą św. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, w intencji policjantów i pracowników policji oraz ich rodzin.

Punktualnie o godz. 13.30, rozpoczął się uroczysty apel, podczas którego wręczone zostały awanse i odznaczenia. W tym roku, na wyższe stopnie służbowe mianowanych zostało 57  funkcjonariuszy.  Wśród gości obecny był m.in. Senator Jan Maria Jackowski oraz przedstawiciel Poseł RP Anny Cicholskiej a także Starosta Mławski Jerzy Rakowski, Burmistrza Miasta Mława Sławomir Kowalewski, Ks. kan. Bogdan Pawłowski Rektor Sanktuarium Diecezjalnego Św. Antoniego w Ratowie, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego mł. insp. Dariusz Brzezicki, Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, przedstawiciele lokalnego samorządu, dyrektorzy urzędów i instytucji współpracujących na co dzień z Komendą Powiatową Policji w Mławie, przedstawiciele Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie filia w Mławie, przedstawiciele służb mundurowych.

Podczas uroczystego apelu, wręczono także medale i odznaczenia. Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,  medalem srebrnym „Za  długoletnią służbę” odznaczony został kom. Sławomir Śliwiński. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązową odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymali kom. Paweł Zimolzak i  asp. szt. Krzysztof Bystry. Medal i odznaki zostaną wręczone w późniejszym terminie.

Ponadto medale i odznaczenia otrzymali:

- Prezes Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi Jarosław Olbrychowski, w uznaniu zasług w kultywowaniu pamięci o funkcjonariuszach Policji Państwowej II RP, ofiarach Zbrodni Katyńskiej oraz przywracaniu tożsamości i odbudowie etosu służby przyznał Medal Jadwigi Dunin Borkowskiej - Maleszewskiej pierwszej przewodniczącej Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna" Komendantowi Powiatowemu Policji w Mławie insp. Arturowi Ryfińskiemu,  natomiast „Krzyż zasługi w walce z COVID -19” Przewodniczącemu NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego mł. insp. Dariuszowi Brzezickiemu;

- Zarząd Główny NSZZ Policjantów, na wniosek Zarządu Wojewódzkiego, uhonorował Krzyżem Niepodległości I Klasy z Gwiazdą insp. Artura Ryfińskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Mławie. „Medalem XXX -lecia NSZZ Policjantów” uhonorowano:  I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Mławie kom. Roberta Górczyńskiego, Starostę Mławskiego Jerzego Rakowskiego oraz  Wójta Gminy Lipowiec Kościelny Jarosława Goschorskiego. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego wyróżnił również „Medalem za zasługi” Prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosława Olbrychowskiego;

- Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski uhonorował medalem „Zasłużony dla Miasta Mława” nadkom. Piotra Paluszaka oraz asp. szt. Sławomira Grablewskiego.

Tuż przed rozpoczęciem głównych uroczystości, otwarta została wystawa plenerowa, poświęcona Policji 20-lecia międzywojennego oraz współczesnym funkcjonariuszom. Jak podkreślano podczas uroczystości, Policja w swojej tradycji i historii odwołuje się do czasów 20-lecia międzywojennego, a zatem do początków. Już wtedy działały posterunki Policji w Szreńsku, Szydłowie, Wieczfni Kościelnej i Strzegowie. Zdjęcia z tamtych czasów można  oglądać na przygotowanej przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, specjalnej wystawie okolicznościowej z okazji Święta Policji. Są tam także współczesne zdjęcia, ukazujące obecną codzienną służbę. Wystawę będzie można oglądać do 26 sierpnia br. w alei głównej Parku Miejskiego w Mławie.

Przed uroczystym apelem, Komendant Powiatowy Policji w Mławie wraz z zastępcą zapalili znicze na grobie i obelisku pierwszego Komendanta Policji Państwowej w Mławie, bohatera wojennego – kom. Apoloniusza Strzeleckiego.

Autor: asp. Aneta Prusik

 • Mławskie Święto Policji 2022 w Parku Miejskim w Mławie.
 • Mławskie Święto Policji 2022 w Parku Miejskim w Mławie.
 • Mławskie Święto Policji 2022 w Parku Miejskim w Mławie.
 • Mławskie Święto Policji 2022 w Parku Miejskim w Mławie.
 • Mławskie Święto Policji 2022 w Parku Miejskim w Mławie.
 • Mławskie Święto Policji 2022 w Parku Miejskim w Mławie.
 • Mławskie Święto Policji 2022 w Parku Miejskim w Mławie.
 • Mławskie Święto Policji 2022 w Parku Miejskim w Mławie.
 • Mławskie Święto Policji 2022 w Parku Miejskim w Mławie.
 • Mławskie Święto Policji 2022 w Parku Miejskim w Mławie.
 • Mławskie Święto Policji 2022 w Parku Miejskim w Mławie.
 • Mławskie Święto Policji 2022 w Parku Miejskim w Mławie.
 • Mławskie Święto Policji 2022 w Parku Miejskim w Mławie.
 • Mławskie Święto Policji 2022 w Parku Miejskim w Mławie.
 • Mławskie Święto Policji 2022 w Parku Miejskim w Mławie.
Powrót na górę strony