Twój Dzielnicowy - powiat - KPP w Mławie

Twój Dzielnicowy - powiat

Twój Dzielnicowy - powiat

Data publikacji 24.11.2016

Dzielnicowi z terenu gmin Lipowiec Kościelny i Wiśniewo podlegają organizacyjnie pod Rewir Dzielnicowych KPP w Mławie

Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. szt. Piotr Strągowski pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14
Komenda Powiatowa Policji w Mławie, ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 106

tel. 47 703 62 23, kom. 506 890 709

 

DZIELNICA - TEREN GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY 

mł. asp.  Sławomir Ostrowski - pokój nr 011 (Komenda Powiatowa Policji w Mławie, parter), tel. 47 703 62 45, tel. kom.: 519 035 281 

e-mail: dzielnicowy.lipowieckoscielny@ra.policja.gov.pl

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE 01.07.- 31.12.2021 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.07.2021 roku do 31.12.2021 roku jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w obrębie sklepu w miejscowości Lipowiec Kościelny 182 gm. Lipowiec Kościelny przez osoby, które ponadto zakłócają porządek publiczny, zaśmiecają teren przyległy oraz dopuszczają się nieobyczajnych zachowań.

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

  

DZIELNICA - TEREN GMINY WIŚNIEWO

asp. Krzysztof Dobrzyński  - pokój nr 011 (Komenda Powiatowa Policji w Mławie, parter), tel. 47 703 62 45, tel. kom.: 519 035 450 

e-mail: dzielnicowy.wisniewo@ra.policja.gov.pl 

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE  01.07.- 31.12.2021 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.07.2021 roku do 31.12.2021 roku jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w obrębie sali wiejskiej w miejscowości Podkrajewo gm. Wiśniewo przez osoby, które ponadto zakłócają porządek publiczny, zaśmiecają teren przyległy oraz dopuszczają się nieobyczajnych zachowań.

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Posterunek Policji w Strzegowie, Plac Wolności 32

Kierownik Posterunku Policji mł.asp. Łukasz Kwiatkowski pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 23 654 73 90, kom. 506 879 951

 

sierż. szt. Sebastian Rutecki, tel. 47 703 63 91, tel. kom.: 519 035 274

e-mail: dzielnicowy.strzegowo2@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Strzegowo po wschodniej stronie drogi krajowej nr 7, np. m. Niedzbórz

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE  01.07.- 31.12.2021 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie przypadków spożywania alkoholu w rejonie sklepu spożywczego GS "Jedynka" w Strzegowie ul. Plac Wolności

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym. 

 

asp. szt.  Paweł Mizerski, tel. 47 703 63 91, tel. kom.: 519 035 275 

e-mail: dzielnicowy.strzegowo1@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gm. Strzegowo po zachodniej stronie drogi krajowej nr 7

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE  01.07.- 31.12.2021 r.

 

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie przypadków spożywania alkoholu w rejonie sklepu spożywczego w Radzimowicach

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Posterunek Policji w Szreńsku, Plac Kanoniczny 10

Kierownik Posterunku Policji st. asp. Magdalena Cieślak pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 47 703 63 80, kom. 506 890 401

 

asp. Arkadiusz Rudnicki, tel. 47 703 63 82, tel. kom. 519 035 451

e-mail: dzielnicowy.szrensk@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Szreńsk

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE  01.07.- 31.12. 2021 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie przypadków nie dopełnienia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w nienależytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości na terenie miejscowości Szreńsk

W związku z powyższym dzielnicowy   zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym. 

 

st. asp.  Dariusz Sarwiński , tel. 47 703 63 82, tel. kom. 519 035 273

e-mail: dzielnicowy.radzanow@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Radzanów

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE  01.07.- 31.12. 2021 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie przypadków przypadków nie dopełnienia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w nienależytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości na terenie miejscowości Radzanów.

W związku z powyższym dzielnicowy   zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Posterunek Policji w Szydłowie, ul. Mazowiecka 62

Kierownik Posterunku Policji mł. asp. Kamil Nowicki pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 47 703 63 70, kom. 506 890 850

 

p.o. dzielnicowy sierż. Marcin Rudnicki,  tel. 47 703 63 72, tel. kom.: 519 035 278

e-mail: dzielnicowy.szydlowo@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Szydłowo

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE  01.07.- 31.12.2021 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie przypadków popełnianych wykroczeń w postaci spożywania alkoholu w miejscu do tego niewyznaczonym na terenie stacji paliw Huzar w miejscowości Szydłowo co znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szydłowo.

W związku z powyższym dzielnicowy   zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

sierż. szt. Bożena Krystkiewicz, tel. 47 703 63 72, tel. kom.: 519 035 277

e-mail: dzielnicowy.stupsk@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Stupsk

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE   01.07- 31.12.2021 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie przypadków spożywania alkoholu w miejscu do tego niewyznaczonym oraz gromadzenie się młodzieży w obrębie altany i boiska usytuowanego w miejscowości Stupsk przy ul. Witosa gdzie również znajduje się plac zabaw co znacznie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Stupsk 

W związku z powyższym dzielnicowa  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Posterunek Policji w Wieczfni Kościelnej, Wieczfnia Kośc. 48

Kierownik Posterunku Policji asp. szt. Tomasz Karpiński pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 47 703 63 60, kom. 506 890 485

 

p.o. dzielnicowy sierż. szt. Krzysztof Grędziński, tel. 47 703 63 62, tel. kom.: 519 035 280

e-mail: dzielnicowy.dzierzgowo@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Dzierzgowo

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE   01.08.2021 r. - 31.01.2022 r.

Zakładany cel do osiągnięcia w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia 2022 roku jest ograniczenie, a nawet wyeliminowanie zachowań patologicznych osób znajdujących się w pobliżu sklepu spożywczego w miejscowości Dzierzgowo, ul. Kościuszki, które to osoby zakłócają porządek publiczny, spożywają alkohol, zaśmiecają teren przyległy oraz dopuszczają się nieobyczajnych wybryków, zwiększenie wykrywalności wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa, zmniejszenie poczucia bezkarności sprawców, a co za tym idzie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dzierzgowo.

W związku z powyższym dzielnicowy  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

dzielniocowy mł. asp. Przemysław Ruzicki, tel. 47 703 63 62, tel. kom. 519 035 279

e-mail: dzielnicowy.wieczfniakoscielna@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Wieczfnia Kościelna

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD  01.07- 31.12.2021 r.

Działania prowadzone w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. mające na celu ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie niewłaściwych zachowań osób, przebywających na terenie przyległym do Mauzoleum Żołnierzy Września  oraz  Pomnika „Obrońcom Mławy” w m. Uniszki Zawadzkie, którzy to m. in. spożywają alkohol, zaśmiecają teren oraz dopuszczają się nieobyczajnych wybryków, a co za tym idzie,  zmniejszenie poczucia bezkarności sprawców.

W związku z powyższym dzielnicowy  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Zachęcamy do korzystania z darmowej aplikacji MOJA KOMENDA.

 

 

Powrót na górę strony