Twój Dzielnicowy - powiat - KPP w Mławie

Twój Dzielnicowy - powiat

Twój Dzielnicowy - powiat

Data publikacji 24.11.2016

Dzielnicowi z terenu gmin Lipowiec Kościelny i Wiśniewo podlegają organizacyjnie pod Rewir Dzielnicowych KPP w Mławie

Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. szt. Piotr Strągowski pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14
Komenda Powiatowa Policji w Mławie, ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 106

tel. 47 703 62 23, kom. 506 890 709

 

DZIELNICA - TEREN GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY 

mł. asp.  Sławomir Ostrowski - pokój nr 011 (Komenda Powiatowa Policji w Mławie, parter), tel. 47 703 62 45, tel. kom.: 519 035 281 

e-mail: dzielnicowy.lipowieckoscielny@ra.policja.gov.pl

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD 01.07- 31.12.2020 r.

Łomia 76 gm. Lipowiec Kościelny okolice sklepu - ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie przypadków grupowania się osób, które spożywają alkohol i zakłócają porządek prawny.   

 

DZIELNICA - TEREN GMINY WIŚNIEWO

mł. asp. Krzysztof Dobrzyński  - pokój nr 011 (Komenda Powiatowa Policji w Mławie, parter), tel. 47 703 62 45, tel. kom.: 519 035 450 

e-mail: dzielnicowy.wisniewo@ra.policja.gov.pl 

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD 01.07- 31.12.2020 r.

Bogurzyn gm. Wiśniewo okolice sklepu spożywczego - ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie przypadków grupowania się osób, które spożywają alkohol i zakłócają porządek prawny.   

 

Posterunek Policji w Strzegowie, Plac Wolności 2

Kierownik Posterunku Policji mł.asp. Łukasz Kwiatkowski pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 23 654 73 90, kom. 506 879 951

 

sierż. szt. Sebastian Rutecki, tel. 47 703 63 92, tel. kom.: 519 035 274

e-mail: dzielnicowy.strzegowo1@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Strzegowo po wschodniej stronie drogi krajowej nr 7, np. m. Niedzbórz

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD 01.07.2020-31.12.2020 r.

Działania, mające na celu ograniczenie a nawet całkowite wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych w rejonie sklepu w Sułkowie Polnym, gm. Strzegowo.

 

asp. szt.  Paweł Mizerski, tel. 47 703 63 92, tel. kom.: 519 035 275 

e-mail: dzielnicowy.strzegowo2@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gm. Strzegowo po zachodniej stronie drogi krajowej nr 7

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD 01.07- 31.12.2020 r.

Działania, mające na celu ograniczenie a nawet całkowite wyeliminowanie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych w rejonie sklepu w Mdzewie, gm. Strzegowo.

 

Posterunek Policji w Szreńsku, Plac Kanoniczny 10

Kierownik Posterunku Policji st. asp. Magdalena Cieślak pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 47 703 63 80, kom. 506 890 401

 

mł. asp. Arkadiusz Rudnicki, tel. 47 703 63 82, tel. kom. 519 035 451

e-mail: dzielnicowy.szrensk@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Szreńsk

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD 01.01- 30.06.2020 r.

Przeciwdziałanie spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem w miejscowości Proszkowo w rejonie przystanku autobusowego i sklepu spożywczego.

 

asp.  Dariusz Sarwiński , tel. 47 703 63 82, tel. kom. 519 035 273

e-mail: dzielnicowy.radzanow@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Radzanów

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD 01.01- 30.06.2020 r.

Przeciwdziałanie spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem w miejscowości Ratowo w rejonie remizy i przyległego sklepu spożywczego.

 

Posterunek Policji w Szydłowie, ul. Mazowiecka 42

Kierownik Posterunku Policji mł. asp. Kamil Nowicki pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 47 703 63 70, kom. 506 890 850

 

p.o. dzielnicowy sierż.szt. Artur Możdżonek tel. 47 703 63 72, tel. kom.: 519 035 277

e-mail: dzielnicowy.szydlowo@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Szydłowo

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD 01.07- 31.12.2020 r.

Działania, mające na celu ograniczenie a nawet całkowite wyeliminowanie zagrożenia w postaci spożywania alkoholu oraz zakłócania ładu i porządku publicznego na terenie rekreacyjnym - altana w miejscowości Szydłowo.

 

sierż. szt. Bożena Krystkiewicz, tel. 47 703 63 72, tel. kom.: 519 035 277

e-mail: dzielnicowy.stupsk@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Stupsk

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD  01.07- 31.12.2020 r.

Zapewnienie ładu i porządku publicznego w rejonie siłowni plenerowej z placem zabaw w m. Stupsk

 

Posterunek Policji w Wieczfni Kościelnej, Wieczfnia Kośc. 48

Kierownik Posterunku Policji asp. szt. Tomasz Karpiński pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 47 703 63 60, kom. 506 890 485

 

p.o. dzielnicowy sierż. szt. Arkadiusz Staśkiewicz, tel. 47 703 63 62, tel. kom.: 519 035 280

e-mail: dzielnicowy.dzierzgowo@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Dzierzgowo

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD  01.08.2020 - 31.01.2021 r.

Dzierzgowo, Plac Kościuszki - działania mające na celu zwiększenie wykrywalności popełnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych takich jak zakłócanie ładu i porządku publicznego, niszczenie mienia, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, a co z tym jest związane zmniejszenie poczucia bezkarności sprawców, a w konsekwencji podjętego działania, zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

 

dzielniocowy mł. asp.Przemysław Ruzicki, tel. 47 703 63 62, tel. kom. 519 035 279

e-mail: dzielnicowy.wieczfniakoscielna@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Wieczfnia Kościelna

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD  01.07- 31.12.2020 r.

Działania mające na celu wyeliminowanie zachowań patologicznych na terenie miejscowości Grzebsk poprzez m.in. zwiększenie wykrywalności popełnianych wykroczeń szczególnie uciążliwych takich jak zakłócanie ładu i porządku publicznego, niszczenie mienia, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych a co z tym jest związane zmniejszenie poczucia bezkarności sprawców a w konsekwencji podjętego działania zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.

 

 

Zachęcamy do korzystania z darmowej aplikacji MOJA KOMENDA.

 

 

Powrót na górę strony