Twój Dzielnicowy - powiat

Twój Dzielnicowy - powiat

Data publikacji 24.11.2016

Dzielnicowi z terenu gmin Lipowiec Kościelny i Wiśniewo podlegają organizacyjnie pod Rewir Dzielnicowych KPP w Mławie

Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. szt. Piotr Strągowski pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14
Komenda Powiatowa Policji w Mławie, ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 106

tel. 47 703 62 23, kom. 506 890 709

 

DZIELNICA - TEREN GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY 

asp.  Sławomir Ostrowski - pokój nr 011 (Komenda Powiatowa Policji w Mławie, parter), tel. 47 703 62 45, tel. kom.: 519 035 281 

e-mail: dzielnicowy.lipowieckoscielny@ra.policja.gov.pl

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE 01.07 - 31.12.2022 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.07.2022 roku do 31.12.2022 roku jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w obrębie sklepu w miejscowości Turza Wielka, gm. Lipowiec Kościelny przez osoby, które ponadto zakłócają porządek publiczny, zaśmiecają teren przyległy oraz dopuszczają się nieobyczajnych zachowań

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

  

DZIELNICA - TEREN GMINY WIŚNIEWO

asp. Krzysztof Dobrzyński  - pokój nr 011 (Komenda Powiatowa Policji w Mławie, parter), tel. 47 703 62 45, tel. kom.: 519 035 450 

e-mail: dzielnicowy.wisniewo@ra.policja.gov.pl 

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE  01.07.- 31.12.2022 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.07.2022 roku do 31.12.2022 roku jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w obrębie sklepu spożywczego w miejscowości Stare Kosiny,  gm. Wiśniewo przez osoby, które ponadto zakłócają porządek publiczny, zaśmiecają teren przyległy oraz dopuszczają się nieobyczajnych zachowań.

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Posterunek Policji w Strzegowie, Plac Wolności 32

Kierownik Posterunku Policji asp. Łukasz Kwiatkowski pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 23 654 73 90, kom. 506 879 951

 

mł. asp. Sebastian Rutecki, tel. 47 703 63 91, tel. kom.: 519 035 274

e-mail: dzielnicowy.strzegowo2@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Strzegowo po wschodniej stronie drogi krajowej nr 7, np. m. Niedzbórz

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE  01.07-  31.12.2022r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku jest wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zakłócania porządku publicznego przez te osoby w rejonie sklepu spożywczego w Niedzborzu.

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym. 

 

asp. szt.  Paweł Mizerski, tel. 47 703 63 91, tel. kom.: 519 035 275 

e-mail: dzielnicowy.strzegowo1@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gm. Strzegowo po zachodniej stronie drogi krajowej nr 7

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE  01.07- 31.12.2022 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku jest wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zakłócania porządku publicznego przez te osoby w rejonie stacji paliw w Strzegowie, ul. Wyzwolenia.

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Posterunek Policji w Szreńsku, Plac Kanoniczny 10

Kierownik Posterunku Policji asp. szt. Magdalena Cieślak pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 47 703 63 80, kom. 506 890 401

 

asp. Arkadiusz Rudnicki, tel. 47 703 63 82, tel. kom. 519 035 451

e-mail: dzielnicowy.szrensk@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Szreńsk

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE  01.07- 31.12. 2022 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie przypadków spożywania alkoholu, zakłócania porządku i zanieczyszczania miejsca publicznego w obrębie przystanku autobusowego i sklepu spozywczego w Proszkowie.

W związku z powyższym dzielnicowy   zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym. 

 

st. asp.  Dariusz Sarwiński , tel. 47 703 63 82, tel. kom. 519 035 273

e-mail: dzielnicowy.radzanow@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Radzanów

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE  01.07- 31.12. 2022 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie przypadków przypadków spożywania alkoholu, zakłocania ładu i porządku, zanieczyszczania miejsca publicznego w rejonie sklepu spożywczego w Bońkowie Kościelnym.

W związku z powyższym dzielnicowy   zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Posterunek Policji w Szydłowie, ul. Mazowiecka 62

Kierownik Posterunku Policji  asp. Kamil Nowicki pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 47 703 63 70, kom. 506 890 850

 

dzielnicowy st. sierż. Marcin Rudnicki,  tel. 47 703 63 72, tel. kom.: 519 035 278

e-mail: dzielnicowy.szydlowo@ra.policja.gov.pl

 

rejon służbowy: gmina Szydłowo

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE  01.07- 31.12.2022 r.

Zakładanym celem planu jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie zagrożenia w postaci gromadzenia się młodzieży oraz spożywania alkoholu w miejscu do tego niewyznaczonym to jest altana przy stawie w miejscowości Szydłowo.  

W związku z powyższym dzielnicowy   zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

mł. asp. Bożena Krystkiewicz, tel. 47 703 63 72, tel. kom.: 519 035 277

e-mail: dzielnicowy.stupsk@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Stupsk

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE   01.07- 31.12.2022 r.

Zakładanym celem planu jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie zagrożenia w postaci  spożywania alkoholu w miejscu do tego niewyznaczonym, to jest w rejonie sklepu,  w miejscowości Wyszyny Kościelne.  

W związku z powyższym dzielnicowa  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Posterunek Policji w Wieczfni Kościelnej, Wieczfnia Kośc. 48

Kierownik Posterunku Policji asp. szt. Tomasz Karpiński pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 47 703 63 60, kom. 506 890 485

 

mł. asp.  Krzysztof Grędziński, tel. 47 703 63 62, tel. kom.: 519 035 280

e-mail: dzielnicowy.dzierzgowo@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Dzierzgowo

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE   01.08.2022 - 31.01.2023 r.

Zakładanym celem do osiagnięcia w okresie od 01.08.2022r do 31.01.2023 r. jest wyeliminowanie zachowań patologicznych osób znajdujących się w pobliżu sklepu spożywczego w Dzierzgowie, ul. Broniewskiego, które to osoby zakłócają porządek publiczny, spożywają alkohol, zaśmiecają teren przyległy oraz dopuszczają się nieobyczajnych wybryków.

W związku z powyższym dzielnicowy  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

mł. asp. Przemysław Ruzicki, tel. 47 703 63 62, tel. kom. 519 035 279

e-mail: dzielnicowy.wieczfniakoscielna@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Wieczfnia Kościelna

 

 

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD  01.07 - 31.12.2022 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia  w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.  jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie negatywnych zjawisk takich jak spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie, do jakich dochodzi w rejonie sklepu spożywczego i terenie do niego przyległym w miejscowości Uniszki Zawadzkie.

W związku z powyższym dzielnicowy  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Zachęcamy do korzystania z darmowej aplikacji MOJA KOMENDA.

 

 

Powrót na górę strony