Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz jak przepisowo jeździć rowerem

Data publikacji 08.08.2018

Na ulicach Płocka coraz więcej osób porusza się rowerami. Czy jednak rowerzyści znają przepisy regulujące jazdę na rowerze? Płoccy policjanci przypominają podstawowe przepisy dotyczące rowerzystów.

Wspaniała pogoda za oknem zachęca do zmiany środka transportu z samochodu na rower. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że jazda na rowerze w upalne dni jest nie tylko przyjemniejsza, ale także zdrowsza. Czy jednak rowerzyści wiedzą jak bezpiecznie poruszać się na rowerze, aby jazda nie skończyła się wypadkiem?

Płoccy policjanci w trosce o bezpieczeństwo rowerzystów przypominają najważniejsze przepisy dotyczące ruchu rowerów:

 • kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku ruchu, w którym się porusza.

Z powyższego przepisu wynika, że kierujący rowerem, który porusza się po ulicy, mimo istniejącej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, popełnia wykroczenie.

 • Korzystanie przez rowerzystę z chodnika lub drogi dla pieszych jest dozwolone tylko w przypadku, gdy:
 1. Opiekuje się on osobą w wieku do 10 lat, kierującą rowerem
 2. Szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m. i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów
 3. Warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty ( śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła)
 • Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych jest obowiązany jechać z małą prędkością, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym
 • Dziecko w wieku do lat 7 może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę
 • Kierującemu rowerem zabrania się:
 1. Jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu
 2. Jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach
 3. Czepiania się pojazdów
 • Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, rowerzysta jest zobowiązany zejść z roweru i przeprowadzić go po przejściu dla pieszych, jeśli chce je przekroczyć.

Rowerzysta nie może przejeżdżać po przejściu dla pieszych !

 • Zupełnie inna sytuacja występuje, gdy obok pasów dla pieszych jest namalowany przejazd rowerowy. W takim przypadku rowerzysta nie musi zsiadać z roweru
 • Wiek minimalny do kierowania rowerem wynosi 10 lat. Do osiągnięcia tego wieku osoba może kierować rowerem tylko pod opieką dorosłych.
 • Dokumentem stwierdzającym prawo do kierowania rowerem jest karta rowerowa
 • Osoba, która ukończyła 18 lat nie ma obowiązku posiadania karty rowerowej

Przepisy obowiązujące kierowców samochodów:

 • Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerów jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzystom znajdującym się na przejeździe
 • Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów lub drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić
 • Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi

W każdym przypadku, zarówno rowerzyści, kierowcy samochodów jak i piesi zobowiązani są do stosowania

zasady ograniczonego zaufania !

(K)

Powrót na górę strony