Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nie pozostawiajmy dzieci i zwierząt w samochodach

Data publikacji 09.08.2018

Według prognoz, upały nadal będą się utrzymywać. Mając to na uwadze policjanci apelują o rozsadek i przypominają, aby nie pozostawiać dzieci czy zwierząt w samochodach, nawet jeżeli pojazd będzie pozostawiony na niedługą chwilę, potrzebną do zrobienia szybkich zakupów czy też wypłaty pieniędzy z banku. Samochód w pełnym słońcu bardzo szybko nagrzewa się niczym kuchenny piekarnik. Należy pamiętać, że przez brak rozwagi można narazić na niebezpieczeństwo życie człowieka lub czworonoga.

Wysokie temperatury w połączeniu z brakiem rozsądku i wyobraźni są bardzo niebezpieczne. W czasie upałów samochód jest niczym kuchenny piekarnik. Wystarczy kilka minut, a może dojść do tragedii.

Policjanci przypominają, by w samochodach nie pozostawiać dzieci, osób niepełnosprawnych wymagających opieki lub zwierząt. Nie należy doprowadzać do takich niebezpiecznych sytuacji. Brak rozwagi może doprowadzić do narażenia ludzkiego życia.

Tak samo wygląda sytuacja ze zwierzętami. Pozostawienie ich w wysokiej temperaturze np. w samochodzie jest znęcaniem się nad zwierzęciem, za które zgodnie z ustawą, sprawcy grozić może kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Policji apelują, aby nie pozostawać obojętnymi na widok kogoś, kto podczas upałów pozostawia w samochodzie dzieci, osoby niepełnosprawne wymagające opieki lub zwierzęta. W takich przypadkach należy natychmiast poinformować o zaistniałym zdarzeniu Policję dzwoniąc pod numer telefonu alarmowego 997 lub 112.

Należy pamiętać, że w przypadku gdy policjanci stwierdzą wystąpienie zagrożenie zdrowia, życia ludzkiego lub też dłuższe pozostawanie zwierzęcia w aucie zagrażające jego życiu, mają prawo użyć wszelkich środków. Działania te, np. wybicie szyby, mają umożliwić wydostanie ludzi lub zwierząt z samochodu.

Szczególnie narażone na wysokie temperatury są dzieci do lat 3, u których mechanizmy termoregulacji są niewykształcone, temperatura ciała wzrasta od 2 do 5 razy szybciej niż u osoby dorosłej. Prowadzi to do szybkiego odwodnienia i wstrząsu termicznego, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Maluchy pozostawione bez opieki w zamkniętym, nagrzanym samochodzie są osłabione, potliwość ich organizmu znacznie wzrasta, a skóra blednie. W takich sytuacjach dzieci nie płaczą, są zdezorientowane i nie mają siły, aby krzyczeć. Skutki nieodpowiedzialnego postępowania rodziców bądź opiekunów mogą być dramatyczne, o czym świadczy np. sytuacja, która miała miejsce w Rybniku w 2014 roku. Pozostawiona bez opieki, w zamkniętym samochodzie, trzyletnia dziewczynka stała się ofiarą śmiertelnej pułapki. Przyczyną śmierci był udar spowodowany właśnie przegrzaniem organizmu.

Policjanci apelują o rozsądek i ostrzegają, że pozostawienie dziecka w nagrzewającym się, zamkniętym pojeździe skutkuje odpowiedzialnością karną. Najłagodniejszą formą kary jest w mandat karny w wysokości nawet do 500 zł.

Zgodnie z art. 106 Kodeksu wykroczeń „kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany”.

Karę za popełnienie omawianego czynu przewiduje również Kodeks Karny w art. 160 § 2 „Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Upały stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale również dla zwierząt. Pozostawienie pupila w szczelnie zamkniętym samochodzie stanowi dla niego poważne niebezpieczeństwo. Podobnie, jak w przypadku ludzi może dojść do przegrzania organizmu, co prowadzi do zagrożenia życia lub zdrowia zwierzęcia. W tym przypadku właściciele również nie pozostaną bezkarni. Ustawa o ochronie zwierząt w art. 35 ust.1a określa kary grożące za znęcanie się nad zwierzętami, tj. kara grzywny, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2.

W rozumieniu tych przepisów wspomniane znęcanie się nad zwierzętami rozumiane jest również jako „wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych zagrażających jego zdrowiu lub życiu”, w co wpisuje się omawiany problem.

Należy również pamiętać, że na każdym z nas ciąży obowiązek pomocy drugiemu człowiekowi. W myśl art. 162 § 1 Kodeksu Karnego, za nieudzielanie pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia utraty życia lub zdrowia człowieka grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 3.

Będąc świadkiem takiego zdarzenia należy pamiętać o kilku najważniejszych zasadach, jakimi powinno się kierować:

  • Widząc zamknięte w pojeździe dziecko należy przede wszystkim sprawdzić jego stan, czy jest przytomne, czy reaguje na obecność innych osób i głos.
  • Następnie należy rozejrzeć się w poszukiwaniu właściciela samochodu oraz sprawdzić, czy drzwi są otwarte.
  • Jeśli nie ma możliwości dostania się do środka w celu ratowania życia, zgodnie z art. 26 Kodeksu Karnego o stanie wyższej konieczności, można zgodnie z prawem wybić szybę i uwolnić uwięzionego malucha. Wybrać należy szybę, która znajduje się najdalej od dziecka, aby odłamki szkła go nie zraniły. Do wybicia można użyć twardego przedmiotu lub  własnej siły fizycznej.
  • Po wydostaniu dziecka z samochodu należy udzielić mu pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe.

Podobne zasady obowiązują w wypadku ratowania zwierząt.

W związku z obecnie panującymi upałami policjanci apelują o rozsądek i odpowiedzialność. Stosując się do podstawowych zasad można uniknąć wielkiej tragedii.

Źródło: KPP w Zgorzelcu/KWP we Wrocławiu/ (K)

Powrót na górę strony