Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego

Data publikacji 09.08.2018

Dzisiaj na terenie garnizonu mazowieckiego Policji prowadzone są działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Pomimo ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na uwagę zasługuje fakt, że ryzyko utraty życia na drogach przez niechronionych uczestników ruchu drogowego jest dwukrotnie większe niż średnia europejska.

We wtorek, w Drobinie, w wyniku potrącenia rowerzysty przez samochód ciężarowy i obrażeń powstałych w tym wypadku drogowym umarł 82-letni mężczyzna. Zdarzenie to potwierdza, że bardzo niewiele trzeba, aby niechronieni uczestnicy ruchu drogowego jakimi są również rowerzyści tracili życie na drodze.  

Dlatego też dzisiaj, na terenie garnizonu mazowieckiego Policji, a więc również w Płocku i powiecie płockim, prowadzone są działania pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz egzekwowanie stosowania się uczestników ruchu do przepisów dotyczących relacji kierujący – pieszy oraz kierujący pojazdem silnikowym – rowerzysta.

źródło: WRD KWP zs. w Radomiu /(K)

Powrót na górę strony