Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działań „Bezpieczne przejście”

Data publikacji 23.01.2017

W piątek płoccy policjanci po raz kolejny prowadzili działania „Bezpieczne przejście”. Celem działań była poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonach przejść dla pieszych oraz ograniczanie wykroczeń popełnianych przez pieszych i na szkodę pieszych.

Przez cały piątek policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego płockiej Komendy prowadzili działania, których celem była poprawa bezpieczeństwa pieszych. Funkcjonariusze prowadzili działania w rejonach przejść dla pieszych, gdzie szczególną uwagę zwracali na wykroczenia popełniane przez kierowców na szkodę pieszych oraz na wykroczenia, których dopuszczali się piesi.

W wyniku prowadzonych działań funkcjonariusze ujawnili 64 wykroczenia. Do najczęstszych wykroczeń należały: wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed przejściem, przekraczanie dozwolonych prędkości na terenie zabudowanym, co w przypadku pojawienia się pieszego na przejściu stanowi zagrożenie, gdyż kierowca w tym przypadku nie jest w stanie dostatecznie zredukować swojej prędkości, aby uniknąć uderzenia w pieszego oraz używanie telefonów komórkowych w czasie jazdy, co również sprawia, że kierowca niedostatecznie obserwuje drogę i może zbyt późno zauważyć pieszego na przejściu.

Represjonowanie powyższych wykroczeń to w przeważającej większości postępowanie mandatowe i pouczenia. W jednym przypadku policjanci sporządzili dokumentację do sądu.

Prowadzenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonach przejść dla pieszych jest zasadne, gdyż  funkcjonariusze cały czas ujawniają wykroczenia, które zagrażają temu bezpieczeństwu. Działania tego typu przyczyniają się do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Powrót na górę strony