Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie emerytów

Data publikacji 13.02.2017

W piątek Komendę Miejską Policji w Płocku opuściło dziewięciu funkcjonariuszy, który przeszli na emeryturę. Podziękowania za dotychczasową służbę złożył Komendant Miejski Policji w Płocku insp. Jarosław Hofman.

Świeżo upieczeni emeryci, to bardzo doświadczeni policjanci, którzy służbę pełnili w różnych komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Płocku.  Większość z odchodzących na emeryturę policjantów to osoby z ponad  trzydziestoletnim stażem służby.

Komendant Miejski Policji w Płocku insp. Jarosław Hofman, dziękując emerytom za ich służbę podkreślił, że ten dzień nie jest łatwy dla niego dniem, gdyż na emeryturę odchodzą osoby bardzo doświadczone, na które zawsze można było liczyć. Komendant życzył emerytom, aby znaleźli w tej nowej dla nich sytuacji życiowej swoją pasję, której będą się mogli poświęcić i aby w zdrowiu i radości realizowali swoje zamierzenia, które do tej pory –  ze względu na służbę, były odsuwane na dalszy plan. Komendant zapewnił osoby przechodzące na emeryturę, że Komenda Miejska Policji w Płocku będzie zawsze dla nich stała otworem.

Podziękowania i życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia złożyli również Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku –  nadkom. Sławomir Żelechowski i insp. Stanisław Szcześniak.

Odchodzący na emeryturę policjanci także złożyli podziękowania za służbę kierownictwu naszej jednostki oraz koleżankom i kolegom, z którymi przez tak wiele lat tę służbę pełnili. (K)

Powrót na górę strony