Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działań „Bezpieczne przejście”

Data publikacji 22.02.2017

Wczoraj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Płocku prowadzili działania „Bezpieczne przejście”. Celem działań była poprawa bezpieczeństwa na drogach w zakresie ruchu pieszych.

Działania były prowadzone od godziny 6.00 do 22.00. Policjanci z WRD, w ramach służby na drogach baczniej przyglądali się pieszym oraz kierowcom, którzy dopuszczają się wykroczeń zagrażających pieszym. Głównie policjanci zwracali uwagę na przejścia dla pieszych oraz na osoby, które w sposób niezgodny z przepisami przechodziły przez jezdnię.

W czasie prowadzonych działań policjanci ujawnili łącznie 88 wykroczeń, z których 20 to wykroczenia popełnione przez pieszych. Główne wykroczenia to przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Policjanci zastosowali wobec pieszych represje w postaci: 16 mandatów karnych i 4 pouczeń.

Poza wykroczeniami popełnianymi przez pieszych, zostały także ujawnione wykroczenia popełniane przez kierowców. Głównymi wykroczeniami było omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych i wyprzedzanie w rejonie przejść dla pieszych. Policjanci nałożyli na kierowców 66 mandatów natomiast w sześciu przypadkach sporządzili dokumentację do wniosków o ukaranie w sprawie o wykroczenie. (K)

Powrót na górę strony