Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi rozmawiają z mieszkańcami na temat różnego rodzaju zagrożeń

Data publikacji 05.04.2017

Wczoraj dzielnicowi z Posterunku Policji w Radzanowie prowadzili spotkanie, podczas którego omówili współczesne zagrożenia oraz sposoby zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami.

Spotkanie zostało zorganizowane dla nauczycieli i rodziców uczniów w Szkole Podstawowej, w Rogozinie gm. Radzanowo. Wspólnie z dzielnicowymi spotkanie prowadziła pani pedagog pracująca w tej szkole.

Podczas spotkania dzielnicowi omówili zagrożenia, na które narażone są dzieci. Wśród tych zagrożeń funkcjonariusze skupili się w głównej mierze na cyberprzestępczości. Policjanci wskazali sposoby działania sprawców tego rodzaju  przestępstw oraz omówili metody zabezpieczenia się przed tymi przestępstwami.

W związku z faktem, ze gmina Radzanowo jest gmina rolniczą,  a w spotkaniu uczestniczyło wiele osób, które na co dzień zajmują się prowadzeniem gospodarstw rolnych, funkcjonariusze przybliżyli również zagrożenia związane z ptasią grypą, czy też afrykańskim pomorem świń, na jakie narażone są hodowle drobiu i trzody chlewnej.

Policjanci omówili zasady postępowania w przypadku zaobserwowania niepokojących zjawisk w hodowlach, ale też wskazali sposoby zabezpieczania się przed tego typu zagrożeniami.

Spotkania z dzielnicowymi są doskonałą okazją do tego, aby mieszkańcy mogli bezpośrednio porozmawiać ze swoimi dzielnicowymi, przekazać im informacje o zaobserwowanych zjawiskach, które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa w ich miejscu zamieszkania. Poprzez takie spotkania tworzona jest ściślejsza więź między mieszkańcami i Policją, dzięki czemu policjanci wspólnie z mieszkańcami mogą podejmować skuteczne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.  (K)

Powrót na górę strony