ROADPOL Safety Days - Żyj i pozwól żyć innym - działania płockich policjantów - Aktualności - KMP w Płocku

Aktualności

ROADPOL Safety Days - Żyj i pozwól żyć innym - działania płockich policjantów

Data publikacji 21.09.2021

Dziś, w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności, na terenie garnizonu mazowieckiego prowadzona jest akcja pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC). W akcję włączyli się też płoccy policjanci.

Wzorem lat ubiegłych, podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności (16 – 22 września 2021 r.), we wszystkich europejskich krajach prowadzona jest akcja pod nazwą ROAD SAFETY DAYS. Według Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020, okolicznościami sprzyjającymi szczególnie wysokiemu ryzyku niebezpiecznych zachowań kierujących pojazdami w ruchu drogowym w Polsce są między innymi agresywny styl jazdy i brawura. Do najczęstszych błędów popełnianych przez kierowców należą:

  • nieudzielenie pierwszeństwa,

  • niezachowanie bezpiecznej odległości,

  • niezachowanie ostrożności przy dojeżdżaniu do przejść dla pieszych,

  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,

  • przejazd na czerwonym świetle,

  • nieprawidłowe wyprzedzanie ( w tym „na trzeciego”).

Nadal duży wpływ na zagrożenie na drogach mają takie czynniki jak:

  • chęć szybkiego poruszania się kierowców po drogach,

  • skłonności do ryzyka w ruchu drogowym i wynikające z tego społeczne przyzwolenie na jazdę z dużą prędkością.

    Jedną z inicjatyw, które mogą wywierać w tym zakresie duży wpływ, jest niewątpliwie ROAD SAFETY DAYS.

Więcej na temat działań można przeczytać na stronie https://policja.pl/pol/aktualnosci/208326,ROADPOL-Safety-Days-Zyj -i-pozwol-zyc-innym.html

Jak co roku w działania ROAD SAFETY DAYS włączają się również policjanci z Płocka. We wtorek (21.09.21r.), w ramach działań prewencyno - profilaktycznych w tym obszarze policjanci z płockiej drogówki prowadzili pomiary prędkości na drogach miasta i powiatu. Zwracali uwagę na agresywne i niebezpieczne zachowania kierowców, w tym niebezpieczne manewry oraz negatywne zachowania kierujących pojazdami wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Funkcjonariusze w ramach akcji ROAD SAFETY DAYS spotkali się również z uczniami szkół podstawowych min. w Nowym Grabiu i Nowym Duninowie. Działania te mają na celu przede wszystkim promowanie bezpiecznych zachowań na drodze wśród młodego pokolenia przyszłych kierowców. W trakcie spotkań policjanci przekazali najważniejsze informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omówili najczęstsze przyczyny wypadków drogowych oraz uświadamiali, jaka odpowiedzialność spoczywa na każdym uczestniku ruchu drogowego. Policjanci zwrócili również uwagę na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów i przypominali o noszeniu elementów odblaskowych, szczególnie porą wieczorową i nocną.

 

Powrót na górę strony