Aktualności

Płoccy policjanci uroczyście obchodzili swoje święto

Data publikacji 23.07.2022

Na placu przed Komendą Miejską Policji w Płocku odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji. Awanse na wyższe stopnie policyjne odebrało blisko 80 funkcjonariuszy. Wśród awansowanych był nadkom. Robert Nolbert Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku. Podczas uroczystości policjanci i policjantki odznaczeni zostali medalami, a także otrzymali wyróżnienia od władz samorządowych. Nie mogło również zabraknąć podziękowań dla pracowników płockiej komendy i wyróżnienia, które otrzymała za wieloletnią, sumienną pracę Pani Marta Cholewińska. Ponadto Komendant Miejski Policji w Płocku odznaczony został medalem okolicznościowym „Pro Masovia”.

Święto Policji obchodzone corocznie 24 lipca nawiązuje do Ustawy o Policji Państwowej uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 roku. W tym roku przypada 103. rocznica powołania formacji, stojącej na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wczoraj na placu przed Komendą Miejską Policji w Płocku odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji, w którym uczestniczyli awansowani i odznaczeni funkcjonariusze, władze samorządowe, przedstawiciele służb mundurowych, prezesi fundacji i stworzyszeń współpracujących z płocką komendą oraz zaproszeni goście.

Pierwszy z rozkazów Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu o nadaniu wyższego stopnia policyjnego odebrał nadkom. Robert Nolbert Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, który nadzoruje służbę prewencją.

Kolejno blisko 80 funkcjonariuszy odebrało z rąk insp. Mariusza Kryszkowskiego Komendanta Miejskiego Policji w Płocku oraz zastępcy Komendanta nadkom. Roberta Nolberta, awanse na wyższe stopnie policyjne.

Nie mogło również zabraknąć podziękowań dla wszystkich pracowników cywilnych komendy, wspierających policjantów w realizacji ustawowych zadań. Wyróżnienie za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych otrzymała Pani Marta Cholewińska, która od blisko 23 lat jest pracownikiem cywilnym płockiej komendy.

Podczas uroczystości funkcjonariusze płockiej komendy oraz osoby cywilne, odznaczone zostały Medalem 30–lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Odznaczenia wręczał mł.insp. Dariusz Brzezicki wiceprzewodniczący Zarządu Głównego i jednocześnie przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. mazowieckiego w Radomiu wraz z komisarzem Piotrem Adamkowiczem Przewodniczącym Zarządu Terenowego przy Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

W dalszej części uroczystości, czterech płockich policjantów za zasługi dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu płockiego, odznaczonych zostało medalem ,, Zasłużony dla Powiatu Płockiego”. Te szczególne odznaczenia wręczali Pan Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki, Pani Iwona Sierocka Wicestarosta oraz Pan Lech Dąbrowski Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego.

Ponadto policjantki i policjanci z płockiej komendy w sposób szczególny wyróżnieni zostali nagrodami Prezydenta Miasta Płocka oraz Starosty Płockiego.

Bardzo miłym akcentem uroczystego apelu było wręczenie insp. Mariuszowi Kryszkowskiemu Komendantowi Miejskiemu Policji w Płocku medalu pamiątkowego „Pro Masovia” . Wyróżnienie nadane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, wręczał Pan Tomasz Kominek Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku oraz Pani Joanna Sokołowska Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji do spraw bezpieczeństwa publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w towarzystwie pracowników delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku.

Gościem uroczystego apelu był Pan Jarosław Olbrychowski Prezes Stowarzyszenia „ Rodzina Policyjna 1939 roku” w Łodzi, który wręczył medale im. Jadwigi Dunin – Borkowskiej Maleszewskiej pierwszej Przewodniczącej Rodziny Policyjnej II Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi na rzecz pamięci o funkcjonariuszach Policji Państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej. Medali odznaczeni zostali insp. Mariusz Kryszkowski Komendant Miejski Policji w Płocku , a także mł. insp. Dariusz Brzezicki i kom. Piotr Adamkowicz Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy Komendzie Miejskiej Policji w Płocku. Medalem odznaczony również został asp. sztab. w stanie spoczynku Pan Adam Łaszczewski – Przewodniczący IPA w Płocku.

Serdecznie gratulujemy wszystkim awansowanym, odznaczonym i nagrodzonym. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i udział w tym wyjątkowym dla płockich policjantów dniu.

 

podkom. Marta Lewandowska

  • policjanci i policjantki na placu apelowym
  • policjanci i policjantki na placu apelowym
  • policjanci i policjantki na placu apelowym
  • policjanci i policjantki na placu apelowym
  • policjanci i policjantki na placu apelowym
  • policjanci i policjantki na placu apelowym
  • policjanci i policjantki na placu apelowym
  • policjanci i policjantki na placu apelowym
  • policjanci i policjantki na placu apelowym
Powrót na górę strony