Aktualności

Zostań policjantem – targi pracy z udziałem płockich policjantów

Data publikacji 10.03.2023

Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Płocku po raz kolejny wzięli udział w XIII Szkolnych Targach Edukacji i Pracy w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie. Osoby zainteresowane służbą w Policji otrzymały informacje na temat wymogów jakie należy spełnić, żeby zostać policjantem, z jakich etapów składa się procedura kwalifikacyjna oraz jakie są warunki pracy.

10 marca w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie odbyły się XIII Szkolne Targi Edukacji i Pracy. Policjanci z płockiej komendy przygotowali stoisko informacyjne. Młodzież zainteresowana wstąpieniem do Policji otrzymała wszelkie informacje na temat wymogów formalnych oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

Wszystkim osobom, które nie mogły uczestniczyć w targach pracy przypominamy wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:

   posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

    posiadać obywatelstwo polskie,

    posiadać nieposzlakowaną opinię,

    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

    korzystać z pełni praw publicznych,

    posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

    dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

    osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

 Każdy kto rozważa służbę w Policji może odpowiedzi na swoje pytania znaleźć na stronach internetowych lub w bezpośrednim kontakcie z pracownikami wydziałów kadr najbliższej dla siebie komendy wojewódzkiej/miejskiej/powiatowej.

Poniżej link do strony z informacjami i plikami do pobrania oraz aktualnymi terminami kolejnych naborów, w tym na rok 2023

Nabór do służby w Policji

 

Powrót na górę strony