Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie działań BUS & TRUCK

Data publikacji 13.10.2016

Płoccy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili wczoraj działania Truck & Bus. Cel działań, to ograniczenie wykroczeń popełnianych przez kierowców przewożących ładunki jak i osoby, a w konsekwencji poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Działania Truck & Bus to jedno z wielu przedsięwzięć profilaktycznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Policjanci w ramach działań prowadzą kontrole pojazdów  przewożących ładunki jak i osoby. Podczas tych kontroli sprawdzany jest stan techniczny oraz trzeźwość kierowcy, policjanci zwracają również uwagę na czas pracy kierowców, prowadzą także kontrole prędkości.  

We wczorajszych wzmożonych działaniach brało udział łącznie 28 policjantów. Skontrolowali oni 106 pojazdów, w tym 5 autobusów i 5 samochodów ciężarowych. W 82 przypadkach ujawnionych wykroczeń policjanci ukarali kierowców mandatami karnymi, a w 4 przypadkach sporządzili dokumentację, na podstawie której zostaną sporządzone wnioski o ukaranie do sądu w sprawach o wykroczenia. 

Wśród najczęściej ujawnianych wykroczeń były fakty przekroczenia prędkości, za które policjanci nałożyli 38 mandatów. Wśród ukaranych było 2 kierowców autobusów i 4 kierowców samochodów ciężarowych. Ponadto funkcjonariusze zatrzymali 8 dowodów rejestracyjnych, za zagrażający bezpieczeństwu na drogach stan techniczny pojazdu. 

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie zdrowego rozsądku na drogach i prowadzenie pojazdów z prędkością umożliwiającą panowanie nad pojazdem. Przekraczanie dozwolonych prędkości jest zawsze bardzo niebezpieczne, natomiast przekraczanie prędkości przez kierowców ciężarówek oraz kierowców autobusów, jest już wyrazem wyjątkowej nieodpowiedzialności, gdyż poprzez takie zachowanie kierowcy świadomie narażają na niebezpieczeństwo nie tylko siebie ale także osoby, które przewożą w autobusach. (K) 

Powrót na górę strony