Międzynarodowy Dzień Mediacji 2016 - Aktualności - KMP w Płocku

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Mediacji 2016

Data publikacji 13.10.2016

W bieżącym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 20 października, natomiast Tydzień Mediacji będzie trwał w dniach 17-22 października. Oba projekty będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.

Od kilku lat w naszym kraju propagowana jest mediacja jako proces załatwienia sporu bez kierowania sprawy do Sądu. Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej cieszącej się ich zaufaniem – mediatora. Ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania jakie zadowala obie strony sporu.

 

Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw oddolnych - włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, a także prezesów sądów i sędziów, oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.

 

W Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, w Komisariacie Policji w Płocku oraz w Komisariacie Policji w Gąbinie odbędą się specjalne dyżury dla osób chcących rozmawiać i poznać na czym polega mediacja.

 

Przez cały tydzień w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, w Wydziale dw. z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać informację na temat rozwiązania sporów poprzez mediacje. (K)

Powrót na górę strony