Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powołanie Komendanta Miejskiego Policji w Płocku

Data publikacji 20.07.2017

W Komendzie Miejskiej Policji w Płocku odbyła się uroczystość powołania Komendanta Miejskiego Policji oraz I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji. Nowym Komendantem został pełniący do tej pory jego obowiązki, nadkom. Sławomir Żelechowski, natomiast jego I Zastępcą został kom. Marek Kozanecki.

Uroczystość odbyła się w środę 19 lipca 2017 roku w sali odpraw w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku. Uczestniczyli w niej: policjantki i policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz zaproszeni goście m.in. Wicestarosta płocki Iwona Sierocka, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w UM Płock Jan Piątkowski oraz Prokurator Okręgowy w Płocku Przemysław Tarczyński. Obecni byli także Komendanci Powiatowi Policji z Komend ościennych: w Sierpcu, Gostyninie i Żyrardowie.

Rozkazy o powołaniu na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Płocku i na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku wręczył Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, insp. Tomasz Michułka.

Dzisiejsza uroczystość była również okazją do wręczenia medali „Za zasługi dla Policji” oraz odznak „Zasłużony Policjant”. 

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka wręczył medale „Za zasługi dla Policji”:

 • Krzysztofowi Jadczakowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin
 • Józefowi Kurkowi – Burmistrzowi Mszczonowa
 • Wojciechowi Jasińskiemu – Prezydentowi Żyrardowa
 • Piotrowi Piątkowskiemu – Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
 • Jerzemu Staniszewskiemu – Wójtowi Gminy Bodzanów
 • Edmundowi Zielińskiemu – Wójtowi gminy w Gostyninie

Odznakami „Zasłużony Policjant” zostali odznaczeni:

 • insp. Stanisław Szcześniak – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku
 • podinsp. Policji w stanie spoczynku – Marek Majewski
 • mł. insp. Arkadiusz Zgieb – Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie
 • kom. Ostrowski Marcin z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu
 • podkom. Godos Jarosław – z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie
 • st. asp. Piotr Złakowski – z Komendy Miejskiej Policji w Płocku

Komendant Wojewódzki Policji, zwracając się do powołanych na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Płocku nadkom. Sławomira Żelechowskiego i I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku kom. Marka Kozaneckiego życzył im sukcesów na tych stanowiskach oraz dalszych tak dobrych wyników w ograniczaniu przestępczości w Płocku i powiecie płockim.

Komendant Michułka złożył również gratulacje wszystkim odznaczonym. (K)

Powrót na górę strony