Aktualności

Etapy rekrutacji do służby głównym tematem rozmów z młodzieżą podczas XV Targów Pracy i Edukacji w Wyszogrodzie

Data publikacji 20.03.2024

Przedstawiciele płockiej Policji po raz kolejny wzięli udział w XV Targach Pracy i Edukacji zorganizowanych w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. Stoisko przygotowane przez mundurowych cieszyło się zainteresowaniem wśród młodzieży, która już za chwilę stanie przed wyborem dalszej ścieżki życiowej. Uczniowie otrzymali kluczowe informacje na temat rekrutacji do służby w Policji oraz uzyskali odwiedź na wszystkie nurtujące pytania.

Wczoraj (19.03) w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie odbyły się XV Targi Pracy i Edukacji, w których uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz Posterunku Policji w Wyszogrodzie.  Udział policjantów w tego typu spotkaniach jest elementem działalności promocyjnej i wizerunkowej prowadzonej przez Policję.

Tegoroczne targi cieszyły się dużym zainteresowaniem zawodem policjanta wśród odwiedzającej młodzieży. Pytania kierowane do policjantów dotyczyły głównie etapów rekrutacji oraz wymogów jakie należy spełnić aby wstąpić w nasze szeregi.

Zaineresowanym przypominamy:

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
  • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystający z pełni praw publicznych
  • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Informacje na temat procedury doboru do służby w Policji znajdziesz tu Zostań Policjantem na Mazowszu lub Służba w Policji

sierż. szt. Monika Jakubowska/ KMP w Płocku

 

 

Powrót na górę strony