Kierownictwo jednostki

Kierownictwo

Data publikacji 28.11.2016

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W PŁOCKu

INSP. MARIUSZ KRYSZKOWSKI  

Służbę w Policji pełni od 1996 roku. Jest absolwentem Akademii Humanistycznej w Pułtusku.

Służbę rozpoczął w pionie prewencyjnym a następnie kontynuował w pionie kryminalnym,

gdzie zajmował szereg stanowisk wykonawczych.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

- Kierownik Referatu w Wydziale Kryminalnym KMP w Płocku

- Zastępca Naczelnika Sekcji Kryminalnej KMP w Płocku

- Naczelnik Wydziału Do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Płocku

- Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu

- od 13.09.2019 – Komendant Miejski Policji w Płocku

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe

- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

- Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

- Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant

 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W PŁOCKU

PODINSP. ROBERT NOWAKOWSKI

Służbę w Policji pełni od 1994 roku. Jest absolwentem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. 

Służbę rozpoczął w pionie prewencyjnym a następnie kontynuował w pionie kryminalnym oraz logistycznym,

gdzie zajmował szereg stanowisk wykonawczych.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Płocku

- Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku

- od 10.06.2020 – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe

- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

- Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W PŁOCKU

NADKOM. ROBERT NOLBERT

Służbę w Policji pełni od 1998 roku. Jest absolwentem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Służbę rozpoczął w pionie prewencyjnym a następnie kontynuował
w tymże pionie prewencji przechodząc kolejne szczeble kariery zdobywał doświadczenie
na stanowiskach wykonawczych.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

- Zastępca Naczelnika Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KMP w Płocku

- Naczelnik Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KMP w Płocku

- od 16.02.2022 – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe

- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

- Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony