Kierownictwo jednostki

Kierownictwo

Data publikacji 28.11.2016

P.O. KoMENDANTa MIEJSKIego POLICJI W PŁOCKu 

MŁ. INSP. KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

Służbę w Policji pełni od 1999r. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Ostrołęce

 • Z-ca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Ostrołęce

 • Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Ostrołęce

 • Naczelnik Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Ostrołęce

 • I Z-ca KPP w Ostrowi Mazowieckiej

 • I Z-ca KMP w Ostrołęce

 • Komendant Miejski Policji w Ostrołęce

 • od 15 stycznia 2021r. Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej

 • od 6 czerwca 2024 r. p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Płocku 

 

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

 • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

 • Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant

 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTa MIEJSKIego POLICJI W PŁOCKu

PODINSP. ROBERT NOWAKOWSKI 

Służbę w Policji pełni od 1994 roku. Jest absolwentem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. 

Służbę rozpoczął w pionie prewencyjnym a następnie kontynuował w pionie kryminalnym oraz logistycznym,

gdzie zajmował szereg stanowisk wykonawczych.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Płocku

- Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku

- od 10.06.2020 – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe

- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

- Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W PŁOCKU

NADKOM. ROBERT NOLBERT

Służbę w Policji pełni od 1998 roku. Jest absolwentem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Służbę rozpoczął w pionie prewencyjnym a następnie kontynuował
w tymże pionie prewencji przechodząc kolejne szczeble kariery zdobywał doświadczenie
na stanowiskach wykonawczych.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

- Zastępca Naczelnika Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KMP w Płocku

- Naczelnik Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KMP w Płocku

- od 16.02.2022 – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe

- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

- Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony