Dostępność KMP

Zakres działalności Komendy Miejskiej Policji w Płocku

Data publikacji 03.08.2023

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Do zadań Policji należy m.in.:

1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia,

2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym,

4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,

5) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,

6) współdziałanie z policjami innych państw.

Komendant Miejski Policji w Płocku jest przełożonym policjantów na terenie miasta i powiatu płockiego Zadania swoje wykonuje wraz z 2 zastępcami. Komendzie Miejskiej Policji w Płocku podlegają  dwa komisariaty i oraz dziesięć posterunków

Budynek Komendy Miejskiej Policji w Płocku znajduje się na ul. Kilińskiego 8 w Płocku. Mają do niego dostęp osoby z niepełnosprawnościami.

Powrót na górę strony