Oficer Prasowy

Oficer Prasowy

Data publikacji 18.10.2022

Oficer Prasowy KomendANTA MiejskieGO Policji w Płocku

podkom. Marta LewandowskaPodczas nieobecności oficera prasowego zastępstwo pełni sierż.szt. Monika Jakubowska

tel. 47 70 515 98

dyżurny tel. kom. 605 691 944

 

adres e-mail: prasowy.kmpplock@ra.policja.gov.pl
 

 Oficer prasowy udziela informacji dziennikarzom od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30

 

Oficer prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy.

Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

 

W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym informacji udzieli

 Zespół Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.


Oficer Prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Zawiadomienia o przestępstwie oraz inne pisma procesowe pochodzące od stron kierowane do prokuratury czy organów Policji, należy pozostawić osobiście albo przesłać za pośrednictwem poczty.

Powrót na górę strony