Dzielnicowi w Komisariacie Policji w Płocku (Osiedle Podolszyce) - Dzielnicowi w Płocku - KMP w Płocku

Dzielnicowi w Płocku

Dzielnicowi w Komisariacie Policji w Płocku (Osiedle Podolszyce)

Data publikacji 20.08.2019

OSIEDLE PODOLSZYCE, IMIELNICA, BOROWICZKI

Wszyscy dzielnicowi z tego rewiru przyjmują interesantów

w Komisariacie Policji przy ul. Armii Krajowej 62

Kierownik rewiru dzielnicowych

 asp.szt.  KSENIA GÓRSKA

pokój nr 22, tel. 47 70 516 95, kom. 696 497 131

 

REJON nr 22

mł. asp. Karol Kamiński

pok. 1

tel. 47 70 516 77, kom. 696 497 112

e-mail:e-mail: dzielnicowy.plock28@ra.policja.gov.pl

UWAGA!

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 70 516 01

Ulice:

Żyzna (nr parzyste od 2 do 26), Armii Krajowej (parzyste od nr 32 do nr 60), Armii Krajowej (nieparzyste od nr 7 do nr 35), Hubalczyków, Baczyńskiego, Grota Roweckiego, Gen.Kutrzeby (2 i 2a), Obr. Helu, Ofiar Katynia, Ossowskiego, Patriotów, Sucharskiego, Boryszewska, Urodzajna.

Plan priorytetowy dzielnicowego mł. asp. Karola Kamińskiego

Zakładanym celem do osiągnięciaw okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ładi porządek publiczny (nieprawidłowe parkowanie w rejonie osiedla Hubalczyków 2-6 gdzie obowiązuje strefa zamieszkania ) ul. Hubalczyków.

W związku z powyższym dzielnicowy mł.asp. Karol Kamiński zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkie przejawy łamania prawa.

W przypadku, kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić Policję, skontaktować się z dzielnicowym.

 

REJON nr 23

st.asp. Michał Kowalczyk 

pok. 3

tel. 47 70 516 80, kom. 696-497-139

e-mail: dzielnicowy.plock23@ra.policja.gov.pl

UWAGA!

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr  112 lub 47 70 516 01

Ulice:

Wyszogrodzka 163, Armii Krajowej (nr. parzyste od nr. 2 do nr 30), Żyzna (nr  nieparzyste do granic miasta), Wańkowicza, Monte Cassino, Andersa, Sosabowskiego, Dywizjonu 303, Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Bytnara, Chruściela.

Plan priorytetowy dzielnicowego st.asp. Michała Kowalczyka

Zakładanym celem do osiągnięciaw okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ładi porządek publiczny (park rekreacyjny w rejonie ul. Monte Cassino a Bat. Parasol w Płocku ) w rejonie ul. Monte Cassino a Bat. Parasol.

W związku z powyższym dzielnicowy st.asp. Michał Kowalczyk zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkie przejawy łamania prawa.

W przypadku, kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny zareagujmy.W szczególności o tym fakcie należy powiadomić Policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON nr 24

mł.asp. Piotr Cisowski

pok. 2

tel. 47 70 516 79, kom. 696 497 130 

e-mail: dzielnicowy.plock24@ra.policja.gov.pl

UWAGA!

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 70 516 01

Ulice:

Szarych Szeregów, Walecznych, Łączniczek, Sikorskiego (do budynku PERN-u wraz z budynkiem), Kleeberga, Zbożowa, Wyszogrodzka (nr nieparzyste od Granicznej do nr 159-bez Galerii Mazovia), Armii Krajowej (nr nieparzyste od nr 37 do końca), Armii Krajowej (nr parzyste od nr  62 do końca), Bliska, Końcowa, Dziewiarska.

Plan priorytetowy dzielnicowego mł. asp. Piotra Cisowskiego

Zakładanym celem do osiągnięciaw okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ładi porządek publiczny (nieprawidłowe parkowanie w strefie zamieszkania ul. Szarych Szeregów 16-20) przyul. Szarych Szeregów 16-20.

W związku z powyższym dzielnicowy mł.asp. Piotr Cisowski zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkie przejawy łamania prawa.

W przypadku, kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny zareagujmy.W szczególności o tym fakcie należy powiadomić Policję , skontaktować się z dzielnicowym.
 

REJON nr 25

mł.asp. Marcin Rogalski

pok. 3

tel. 47 70 516 80 , kom. 696 497 133

e-mail:e-mail: dzielnicowy.plock25@ra.policja.gov.pl

UWAGA!

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 70 516 01

Ulice:

Wyszogrodzka (od Granicznej do Imielnicy nr parzyste- bez obiektów handlowych AUCHAN, OBI, NORAUTO, GALERIA WISŁA, STACJA PALIW ORLEN), Czwartaków, Paderewskiego, Swojska, Synów Pułku, Pałacowa, Kombatantów, gen. Stanisława Maczka. 

Plan priorytetowy dzielnicowego mł.asp. Marcina Rogalskiego

Zakładanym celem do osiągnięciaw okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ładi porządek publiczny (przechodzenie przez jezdnie w miejscu do tego nie wyznaczonym ul. Czwartaków 6 ) ul. Czwartaków 6 rejon przystanku KM.

W związku z powyższym dzielnicowy mł.asp. Marcin Rogalski zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkie przejawy łamania prawa.

W przypadku, kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny zareagujmy.W szczególności o tym fakcie należy powiadomić Policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON nr 26

asp. szt.  Mariusz Majka

pok. 2

tel. 47 70 516 78, kom. 696 497 128

e-mail: dzielnicowy.plock26@ra.policja.gov.pl

UWAGA!

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 70 516 01

Ulice:

Armii Krajowej (nr nieparzyste od  nr 1 do Kutrzeby), Kutrzeby (od nr 1 do nr 19, bez Kościoła Św. Krzyża i Zespołu Szkół nr 5), Sikorskiego (do budynku PERN), Wyszogrodzka 161, Obiekty handlowe: GALERIA MAZOVIA, AUCHAN, OBI, NORAUTO, GALERIA WISŁA, STACJA PALIW ORLEN– Wyszogrodzka 150, AGATA MEBLE– Wyszogrodzka 135, Andrzeja Drętkiewicza, Jana Pawła II (nr  parzyste od nr 86 do nr 94).

Plan priorytetowy dzielnicowego asp. szt.  Mariusza Majki

Zakładanym celem do osiągnięciaw okresie 0d 01.01.2021r. do 30.06.2021r. jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ładi porządek publiczny (nieprawidłowe parkowanie w strefie zamieszkania ul. Sikorskiego 8 ) w rejonie ul. Sikorskiego 8.

W związku z powyższym dzielnicowy asp.szt. Mariusz Majka zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkie przejawy łamania prawa.

W przypadku, kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny zareagujmy.W szczególności o tym fakcie należy powiadomić Policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON nr 27

mł. asp.  ARTUR MICHALSKI

pok. 3

tel. 47 70 516 80 , kom. 696 497 115

e-mail: dzielnicowy.plock27@ra.policja.gov.pl

UWAGA!

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 70 516 01

Ulice:

Jana Pawła II (nr nieparzyste w całości, nr  parzyste od nr 2 do nr 84), Grzmot-Skotnickiego, Św. Wojciecha, Św. Zygmunta, Św. Floriana, Czerwonych Kosynierów, Wacława Milke, Pniewskiego, Nowickiego.

Plan priorytetowy dzielnicowego mł. asp. Artura Michalskiego

Zakładanym celem do osiągnięciaw okresie 0d 01.01.2021r. do 30.06.2021r. jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ładi porządek publiczny (nieprawidłowe parkowanie w strefie zamieszkania rejon osiedla ul. Jana Pawła II 13-21) ul.Jana Pawła II 13-21.

W związku z powyższym dzielnicowy asp. Artur Michalski zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkie przejawy łamania prawa.

W przypadku, kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny zareagujmy.W szczególności o tym fakcie należy powiadomić Policję, skontaktować się z dzielnicowym.

REJON nr 28

asp. szt. WITOLD BALCERZAK

pok. 3

tel. 47 70 516 78 , kom. 696 497 132

e-mail:e-mail: dzielnicowy.plock28@ra.policja.gov.pl

UWAGA!

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 70 516 01

Ulice:

Grabówka (od mostu do Borowiczek), Gmury, Gościniec, Małopolska, Mazowiecka, Zgodna, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska, Wójtowa, Korczaka, Zarzeczna, Żuławska, Lubuska, Podlaska, Flisacka, Skierkowskiego, Warmińska, Pomorska, Śląska, Kujawska, Kaszubska, Powiśle, Rybna, Roztocze, Podwale, Pocztowa, Odległa, Urbanowo, Raczkowizna, Pl. Witosa, Harcerska, Srebrna, Złota, Piaski, Młyńska, Żelazna, Wiejska, Mokra, Nowa, Zapłotek, Miedziana, Piesza, Borowicka, Zakole, Basenowa, Wiązowa, Cedrowa, Lipowa, Grabowa, Cisowa, Jesionowa, Botaniczna, Wierzbowa, Sarnia, Wilcza, Liściasta, Parcele, Podgórze, Lisia, Jastrzębia, Drozdowa, Szpacza, Żurawia, Żywiczna, Motylowa, Zajęcza, Jaskółcza, Św. Huberta, Wyszogrodzka (od rzeki Rosicy do końca), Wiosenna, Majowa, Pogodna, Kasztanowa, Leszczynowa, Harcerska, Kątowa, Prosta, Lokalna, Skrajna, Czereśniowa, Widna, Jabłoni, Wiśniowa, Orzechowa, Łamana, Śliwowa, Darniowa, Brzoskwiniowa, Porzeczkowa, Sielska, Chmielna, Poziomkowa.

Plan priorytetowy dzielnicowego

Zakładanym celem do osiągnięciaw okresie 0d 01.01.2021r. do 30.06.2021r. jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ładi porządek publiczny (zakłócanie porządku publicznego, spożywanie alkoholu, gromadzenie się młodzieży ul. Mazowiecka ) w rejonie ul. Mazowieckiej.

W związku z powyższym dzielnicowy asp.szt. Witold Balcerzak zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na wszelkie przejawy łamania prawa.

W przypadku, kiedy zauważymy osoby naruszające ład i porządek publiczny zareagujmy.W szczególności o tym fakcie należy powiadomić Policję, skontaktować się z dzielnicowym.

Powrót na górę strony