Aktualności

CHCESZ ZOSTAĆ POLICJANTEM? ZAPRASZAMY W NASZE SZEREGI. PRZYPOMINAMY O NOWYCH PRZYJĘCIACH DO SŁUŻBY!

Data publikacji 11.03.2022

Będąc policjantem, możesz robić w życiu wiele pożytecznego, służąc ludziom i dbając o ich bezpieczeństwo. Jest to wyjątkowa profesja – wymagająca, ale jednocześnie dająca dużo satysfakcji i, jak chyba żadna inna, niesamowite możliwości rozwoju. W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna. Jeśli posiadasz te cechy to zapraszamy w nasze szeregi!

W roku 2022 zaplanowanych zostało pięć terminów przyjęć do służby w Policji na terenie garnizonu mazowieckiego. Jeśli spełniasz wszelkie wymogi, aby zostać policjantem to zapraszamy do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku.

    Planowane przyjęcia do służby w Policji na terenie garnizonu mazowieckiego w 2022 roku:

 • 29 grudnia

     w następujących jednostkach:

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu

Komendach Miejskich Policji w:

Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

Komendach Powiatowych Policji w:

Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

Przypominamy ! Służbę w policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii

 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

 • korzystający z pełni praw publicznych

 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji - WZÓR

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) - druk, przydładowo wypełniony kwestionariusz

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru

 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów    

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Osoby zainteresowane  przyjęciem  do  służby  w  Policji  powinny  złożyć wymagane dokumenty osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Pułtusku. Czekamy na kandydatów codziennie w godzinach 8.00 - 15.00 -  tel. 47 703 42 52

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:

- dowód osobisty,

- książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w  w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

 

Powrót na górę strony