Aktualności

PETARDY I FAJERWERKI – JAK BEZPIECZNIE Z NICH KORZYSTAĆ?

Data publikacji 28.12.2022

W okresie noworocznym petardy i fajerwerki postrzegane są jako jeden z elementów dobrej zabawy. Jest to również okres, w którym do szpitali trafia wiele ofiar niewłaściwego obchodzenia się z materiałami pirotechnicznymi.

Jak wynika ze statystyk, nieumiejętne obchodzenie się z petardami i fajerwerkami jest przyczyną wielu wypadków. Najczęstsze konsekwencje takiego zachowania to: oparzenia skóry, uszkodzenia ciała, utrata wzroku, kalectwo, a nawet śmierć.

Aby zabawa z fajerwerkami była bezpieczna, musimy przestrzegać pewnych zasad:

kupujmy petardy i sztuczne ognie w sprawdzonych sklepach, a nie na ulicznych straganach i bazarach. Informujmy Policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków,
• fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję w języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie WPW zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy. Na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu,
• do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych,
• korzystając z petard i sztucznych ogni pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Przede wszystkim przeczytajmy instrukcję obsługi. Nie używajmy fajerwerków w grupie osób i w miejscach, w których mogą one spowodować pożar,
• fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą.

Najlepiej wybrać w tym celu gładką, równą powierzchnię (np. beton czy asfalt),

pamiętajmy, że nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować nieodpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie oraz wrzucać do ogniska,
• zawsze zachowujmy bezpieczną odległość od odpalonego fajerwerku,
• szczególnie uważajmy na dzieci,


Pamiętajmy, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi, grożą kary:

- mandat (od 20 do 1000 zł),

- w przypadku postępowania sądowego – kara grzywny do 5 tys. zł,

- kara ograniczenia wolności,

- kara pozbawienia wolności do 2 lat.


 

Powrót na górę strony