Aktualności

JEST BARDZO ŚLISKO NA ULICACH PUŁTUSKA I POWIATU PUŁTUSKIEGO POLICJANCI PONOWNIE APELUJĄ O OSTROŻNOŚĆ NA DROGACH

Data publikacji 30.01.2023

W naszym powiecie panują niesprzyjające warunki pogodowe. Opady śniegu, powodują, że nawierzchnia asfaltowa staje się mokra, śliska i pokryta rozjeżdżonym śniegiem pod którym może znajdować się lód. Dodatkowo warunki jazy pogarszają występujące lokalnie mgły i zamglenia. Drogi są oblodzone, a opady śniegu powodują zmniejszoną przejrzystość powietrza.

Przy tak trudnych warunkach pogodowych po raz kolejny apelujemy do kierujących, ale również i pieszych, aby zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu. Kierujący w szczególności powinni pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu, dostosowywaniu prędkości właśnie do warunków panujących na jezdni, o stosowaniu się do ograniczeń prędkości, wyprzedzania innych pojazdów jedynie kiedy jest to dozwolone i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także stosowaniu wymaganych podczas jazdy pasów bezpieczeństwa. Nie zapominajmy włączać świateł zewnętrznych i zwracajmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo przy dojeżdżaniu do przejść dla pieszych. Przypominamy, że zakazuje się omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym oraz wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nim.

Przypominamy również, że piesi przechodząc przez jezdnię mają obowiązek zachować szczególną ostrożność i korzystać z przejść dla pieszych oraz stosować się do sygnalizatora. Dopuszcza się przechodzenie przez jezdnię w innym miejscu niż wyznaczone, jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 metrów lub też w sytuacji, gdy skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia. Wtedy przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu. Pamiętajmy, że przechodzenie przez jezdnię poza przejściami dla pieszych nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Piesi są obowiązani ustąpić pierwszeństwa pojazdom i na drugą stronę przechodzić jak najkrótszą drogą. Na drodze dwujezdniowej piesi przechodząc przez jezdnię lub torowisko są obowiązani korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

Piesi znajdujący się na przejściu dla pieszych lub wchodzący na nie mają pierwszeństwo przed jadącym pojazdem. Należy jednak pamiętać, iż wtargnięcie na jezdnię tuż przed nadjeżdżający pojazd - nawet na przejściu dla pieszych - jest niedopuszczalne. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego powinni również pamiętać o noszeniu odzieży z elementami odblaskowymi, która przy niesprzyjających warunkach pogodowych oraz w porze nocnej w wielu przypadkach może zapobiec wypadkom drogowym.

Autor: sierż. Renata Soból

Powrót na górę strony