Aktualności

„BEZPIECZNE PRZEJŚCIE” – podsumowanie działań

Data publikacji 14.09.2023

Pomimo wielu działań profilaktycznych, kampanii medialnych oraz zwiększenia kwot mandatów, nadal zatrzymywani są kierowcy lekceważący przepisy ruchu drogowego. Dominującym wykroczeniem podczas wczorajszych działań było przekraczanie prędkości w rejonie przejść dla pieszych.

Ideą działań „Bezpieczne przejście” jest wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, zwłaszcza na oznakowanych przejściach. Miejsca gdzie odnotowano wypadki drogowe, w których zostali potrąceni piesi zostały objęte szczególnym nadzorem. Już po raz kolejny policjanci podczas trwania akcji „Bezpieczne przejście” przypominali pieszym o zagrożeniach i konsekwencjach jakie niesie ze sobą chwila nieuwagi na drodze. Kierowcy natomiast usłyszeli o poszanowaniu niechronionych uczestników na drodze oraz o tym, że przejście dla pieszych powinno być dla nich azylem, na którym powinni czuć się bezpiecznie pokonując jezdnię.

Najczęstszym wykroczeniem, popełnianym przez kierujących podczas trwających działań, było przekroczenie prędkości w rejonie przejść dla pieszych. Policjanci nie odnotowali natomiast wykroczeń popełnianych przez tzw. grupę niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Autor: kom. Milena Kopczyńska

Powrót na górę strony