Aktualności

„Widoczny na drodze – Bezpieczny po zmroku”

Data publikacji 28.09.2017

Przysuscy policjanci w okresie jesienno – zimowym zwracają szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych i rowerzystów poruszających się po zmroku. Stanowczo reagują na wykroczenia popełniane przez tych użytkowników dróg.

Mając na uwadze bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, przysuska policja będzie prowadzić działania „Widoczny na drodze – Bezpieczny po zmroku”. Funkcjonariusze w ramach stałych zadań do służby, będą zwracać szczególną na rowerzystów oraz pieszych poruszających w godzinach wieczorowo-nocnych. W sposób stanowczy będą egzekwować obowiązek używania elementów odblaskowych oraz będą sprawdzać prawidłowe oświetlenie rowerów.

Policja przypomina, że pieszy uczestnik ruchu drogowego, poruszający się po drodze poza terenem zabudowanym, ma obowiązek posiadania odblasków. Pamiętać należy, że elementy odblaskowe powinny być noszone przez pieszych w taki sposób, aby były widoczne przez kierowców. Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie odblasku na odzieży zewnętrznej od strony jezdni. Brak elementu odblaskowego wyczerpuje znamiona wykroczenia drogowego, za który grozi mandat karny.

Działania „Widoczny na drodze – Bezpieczny po zmroku” będą prowadzone długoterminowo w ramach programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych w Ruchu Drogowym, jako część kampanii prewencyjno - edukacyjnej „B & N”, czyli B - jak bezpieczny, N - jak niechroniony.

 

asp. Aneta Wilk

Powrót na górę strony