Debata ewaluacyjna dotycząca bezpieczeństwa - Aktualności - KPP w Przysusze

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata ewaluacyjna dotycząca bezpieczeństwa

Data publikacji 30.11.2016

28 listopada br., w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze odbyła się Debata ewaluacyjna z udziałem Vice Starosty Przysuskiego, Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha, władz samorządowych oraz mieszkańców. Debata poświęcona była omówieniu zrealizowanych wniosków z IV cyklu debat społecznych, dotyczących bezpieczeństwa na terenie powiatu przysuskiego oraz założeń aplikacji: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i Moja Komenda.

IV  Debata Powiatowa odbyła się  4 lutego 2016 roku. Debata powiatowa zapoczątkowała serię konsultacji społecznych, dotyczących budowy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Konsultacje odbywały się na poziomie osiedlowym, gminnym i sołeckim. 

 

Organizatorem IV Debaty Społecznej na terenie miasta i powiatu przysuskiego oraz debaty ewaluacyjnej był Komendant Powiatowy Policji w Przysusze, we współpracy z samorządem lokalnym. 

 

Podczas poniedziałkowego spotkania, Komendant Powiatowy Policji w Przysusze insp. Adam Czyżewski  omówił realizację wniosków z IV Debaty Społecznej oraz przedstawił nowe, ważne dla budowania  bezpieczeństwa  lokalnego narzędzia, jakimi są:  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz darmowa aplikacja Moja Komenda. 

 

Powiatowa debata ewaluacyjna, podczas której uczestnicy wypełniali także ankiety dotyczące organizacji i tematyki  debat, podsumowała  IV cykl debat społecznych. Komendant Powiatowy Policji w Przysusze oraz Vice Starosta Przysuski, podkreślili jak ważna jest aktywna współpraca ze społeczeństwem w dziedzinie budowania bezpieczeństwa lokalnego i czemu służyć mają także nowe narzędzia techniczne i informatyczne.

 

asp. Aneta Wilk

Powrót na górę strony