Aktualności

„Bezpieczne Przejście” – lutowe podsumowanie

Data publikacji 07.03.2018

W lutym, policjanci przysuskiej drogówki prowadzili działania „Bezpieczne przejście”, ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym. Mieszkańcy mogli spotkać mundurowych w rejonach oznakowanych przejść dla pieszych.

Ideą działań „Bezpieczne przejście” jest  wyeliminowanie zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, zwłaszcza na oznakowanych przejściach, ale również miejsca, gdzie odnotowano wypadki drogowe z udziałem pieszych. Do najczęstszych wykroczeń godzących w bezpieczeństwo pieszych, należą w  dalszym ciągu parkowanie pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie przejść dla pieszych. Zaparkowane w ten sposób pojazdy ograniczają widoczność pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych, ale również opóźniają reakcje samych kierowców którzy dojeżdżają do przejścia na które wchodzi pieszy.

Policjanci ujawnili 36 wykroczeń popełnionych przez kierujących, z czego największa liczba, bo aż 28, dotyczyła przekroczeń dozwolonej prędkości. Z ujawnionych wykroczeń, 32 kierujących zostało ukaranych mandatowo, 4 pouczono, a w stosunku do 1 skierowano wniosek do Sądu. Piesi również popełniają wykroczenia i do podstawowych błędów, jakie obserwują policjanci należy przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych oraz w miejscach niedozwolonych. Podczas działań 14 pieszych popełniło wykroczenia, za które 9 zostało pouczonych, natomiast 5 ukaranych mandatami karnymi.

 

asp. Aneta Wilk

Powrót na górę strony