„Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” w Przysusze - Aktualności - KPP w Przysusze

Aktualności

„Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” w Przysusze

Data publikacji 20.03.2018

W piątek 16 marca br. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze odbyła się pierwsza międzyszkolna młodzieżowa debata, adresowana do uczniów wszystkich szkół z terenu powiatu przysuskiego. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” prowadzonej przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Głównym celem debaty było zwiększenie poziomu wiedzy nauczycieli i uczniów o zagrożeniach, jakie związane są z narkotykami i dopalaczami, ale też kształtowanie świadomości wśród młodzieży szkolnej na temat negatywnego wpływu środków odurzających na człowieka oraz skutkach prawnych z tym związanych.

Przedmowę wprowadzającą do wystąpień ekspertów wygłosili Pani Zofia Szymańska – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Przysusze, Pan Krzysztof Szewczyk – Dyrektor Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz insp. Adam Czyżewski – Komendant Powiatowy Policji w Przysusze.

Pierwsza prezentacja została przedstawiona przez podinsp. Leszka Jędrzejczaka – Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Przysusze, która dotyczyła zagrożenia przestępczością narkotykową na terenie powiatu przysuskiego.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przysusze Pani Jolanta Wilk przybliżyła rolę Sanepidu w walce z narkotykami i dopalaczami na terenie powiatu przysuskiego.

Następnie prezentację przedstawiły Panie Ewa Marszałek i Barbara Kwiecień – Jakubiak reprezentujące Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, które zachęcały młodzież do korzystania z porad specjalistów i terapeutów pracujących w poradni, aby pomóc nie tylko sobie ale starać się również pomagać swoim koleżankom, czy kolegom i nie zostawać obojętnym na problemy drugiego człowieka

Kolejnym prelegentem były Panie Monika Łochowska – Maj oraz Amelia Miernik z Centrum Rozwoju Osobowości – Stowarzyszenie KARAN w Radomiu, które przedstawiły prezentację na temat: „Przyczyny, skutki i konsekwencje sięgania po substancje psychoaktywne w poszczególnych fazach uzależnienia”.

W kolejnym panelu debaty były pytania zadawane przez młodzież, na które prelegenci udzielali odpowiedzi.

Podsumowaniem debaty była prezentacja działań profilaktycznych, które prowadzone były i są na terenie szkół, aby zwiększyć świadomość młodzieży na zagrożenia z jakimi mogą się spotkać w codziennym życiu oraz uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka.

Debatę „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga” zorganizował Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Przysusze. W debacie uczestniczyło około 100 osób, przedstawicieli wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu przysuskiego.

Na zakończenie dyrektor szkoły podziękowała zebranym za spotkanie i aktywną dyskusję.

Przeprowadzona debata miała na celu pokazać młodym ludziom, jakie zagrożenia dla życia i zdrowia wywołują środki odurzające i psychoaktywne, jakie są konsekwencje prawne ich posiadania oraz przybliżyć problematykę związaną z uzależnieniami. Ponadto uczniowie mieli okazję zaprezentować swoim rówieśnikom ciekawe i alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

 

asp. Aneta Wilk

Powrót na górę strony