Debata ewaluacyjna w Wieniawie - Aktualności - KPP w Przysusze

Aktualności

Debata ewaluacyjna w Wieniawie

Data publikacji 30.03.2018

Wczoraj w Urzędzie Gminy Wieniawa odbyła się debata ewaluacyjna, która była podsumowaniem realizacji wniosków złożonych przez mieszkańców gminy, podczas debaty w czerwcu 2017 roku. W spotkaniu z policjantami uczestniczyło ponad 40 osób.

Podczas spotkania obecny był Komendant Powiatowy Policji w Przysusze – insp. Adam Czyżewski, podinsp. Leszek Jędrzejczak, asp. Jarosław Gapys oraz policjanci z Przysuchy, a także Wójt Gminy Wieniawie, Pan Krzysztof Sobczak, radni oraz mieszkańcy gminy.

Wczorajsza debata ewaluacyjna była podsumowaniem działań podjętych przez policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa w gminie Wieniawa. Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Leszek Jędrzejczak omówił zagadnienia obejmujące tematykę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu przysuskiego, uwzględniając ilość stwierdzonych przestępstw w wybranych 7 kategoriach, stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przyczyny wypadków drogowych w latach 2015-2018, odnosząc się do terenu gminy Wieniawa, rolę i zadania dzielnicowego oraz działania profilaktyczne.

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji  asp. Jarosław Gapys przypomniał i przybliżył uczestnikom założenia aplikacji Moja Komenda, zachęcając jednocześnie do aktywnego z niej korzystania. Omówił zagadnienie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, przedstawiając aktualne, rzeczywiste zagrożenia w gminie Wieniawa.

W trakcie debaty uczestnicy skierowali podziękowania dla Policji za stały nadzór nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz, realizację wniosków z zeszłorocznej debaty.

 

asp. Aneta Wilk

Powrót na górę strony