Debata ewaluacyjna w Gielniowie - Aktualności - KPP w Przysusze

Aktualności

Debata ewaluacyjna w Gielniowie

Data publikacji 30.03.2018

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Gielniów odbyła się debata ewaluacyjna, która była podsumowaniem realizacji wniosków złożonych przez mieszkańców gminy, podczas debaty w czerwcu 2017 roku. Tematem rozmów było szeroko rozumiane bezpieczeństwo na terenie gminy Gielniów. Na pytania mieszkańców odpowiadał m.in. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze nadkom. Artur Pawłowski.

Dzisiaj odbyła się debata ewaluacyjna, w której uczestniczyli m.in. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze – nadkom. Artur Pawłowski, podinsp. Leszek Jędrzejczak, asp. Jarosław Gapys oraz policjanci z Przysuchy, a także Wójt Gminy Gielniów, Pan Władysław Czarnecki, radni oraz mieszkańcy gminy.

Debatę rozpoczęło wystąpienie Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Leszka Jędrzejczaka, który omówił zagadnienia obejmujące tematykę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu przysuskiego, uwzględniając ilość stwierdzonych przestępstw w wybranych 7 kategoriach, stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przyczyny wypadków drogowych w latach 2015-2018, odnosząc się do terenu gminy Wieniawa, rolę i zadania dzielnicowego oraz działania profilaktyczne.

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji  asp. Jarosław Gapys przypomniał i przybliżył uczestnikom założenia aplikacji Moja Komenda, zachęcając jednocześnie do aktywnego z niej korzystania. Aplikacja ta jest całkowicie darmowa i zawiera wszystkie dane teleadresowe każdej jednostki policji. Omówił również aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, przedstawiając aktualne, rzeczywiste zagrożenia w gminie Wieniawa.

Dzisiejsza debata ewaluacyjna była podsumowaniem działań podjętych przez policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa w gminie Gielniów.

 

asp. Aneta Wilk

Powrót na górę strony