Aktualności

Bezpieczny wypoczynek – spotkania z policjantami

Data publikacji 05.07.2018

W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo …. nad wodą” odbyły się spotkania, poświęcone bezpiecznemu spędzaniu wolnego czasu podczas wakacji. Rozmawiano też o zagrożeniach związanych z substancjami psychoaktywnymi, w tym również o dopalaczach. Spotkanie prowadziły policjantka z przysuskiej komendy oraz przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przysusze.

W trakcie spotkań z dziećmi i młodzieżą z obozów i kolonii w Toporni,  policjantka z przysuskiego zespołu do spraw profilaktyki społecznej i patologii oraz przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przysusze przeprowadziły pogadanki na temat zasad bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim przypomniały o zasadach bezpieczeństwa nad zbiornikami wodnymi.  Omówiły także zagadnienia związane z zagrożeniami, jakie niesie używanie substancji psychoaktywnych oraz poruszyły kwestię uzależnień osób nieletnich od alkoholu, nikotyny i narkotyków. Przypomniały,  jak ważne dla niechronionych uczestników ruchu drogowego są odblaski, które mogą uratować nam życie. 

Funkcjonariuszka omówiła również zasadę funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” – sposób nanoszenia zagrożeń oraz aplikacji „Moja Komenda”.

 

asp. Aneta Wilk

Powrót na górę strony