Ewaluacyjna debata społeczna w Przysusze - Aktualności - KPP w Przysusze

Aktualności

Ewaluacyjna debata społeczna w Przysusze

Data publikacji 06.08.2018

W czwartek w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Przysusze odbyła się ewaluacyjna debata społeczna podsumowująca wnioski i postulaty dotyczące bezpieczeństwa na terenie powiatu przysuskiego, zgłoszone przez społeczność lokalną podczas debaty powiatowej organizowanej w dniu 8 listopada 2017 roku. Zaproszeni goście dyskutowali z mieszkańcami o problemach społecznych i sposobach ich rozwiązywania.

Było to spotkanie z cyklu organizowanych w naszym województwie dyskusji poświęconych szeroko pojętemu bezpieczeństwu. Celem spotkania było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Istotnym elementem spotkania było również rozliczenie się Policji i władz samorządowych z realizacji wniosków przyjętych na listopadowej debacie w 2017 roku oraz przedstawienie założeń i celów wdrażanego programu „Mapy zagrożeń”.

Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Przysusze – insp. Adam Czyżewski, który powitał zebranych gości i podziękował im za przybycie, przedstawił scenariusz debaty. Następnie omówił tematy jakie stanowią przedmiot debaty ewaluacyjnej oraz jej główne cele, a następnie przedstawił prezentację multimedialną, w której zaprezentował strukturę jednostki, przybliżył program „Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz działania priorytetowe dzielnicowych na terenie całego powiatu. Następnie przedstawił realizacje zobowiązań przyjętych podczas debaty powiatowej, jaka miała miejsce w dniu 8 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Przysusze, zasady funkcjonowania i możliwości wynikające z aplikacji „Moja Komenda” oraz cele i zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Następnie Komendant przedstawił funkcjonowanie KMZB na terenie powiatu przysuskiego wskazując ilościowe i procentowe wielkości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach.

W następnej kolejności Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Przysusze – asp. Jarosław Gapys będący jednocześnie koordynatorem KMZB w KPP Przysusze przedstawił i zaprezentował w formie online zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa przedstawiając sposób z jej korzystania.

 

Głos zabrali również mieszkańcy powiatu, którzy zadawali pytania i przedstawiali spostrzeżenia i uwagi na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Poruszano przede wszystkim tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. podniesiono kwestię zasadności przebudowy dojazdu do drogi krajowej nr 12 (ul. Radomska w Przysusze) ze stacji paliw „Orlen” (ul. Dworcowa w Przysusze).

Podczas debaty zwrócono uwagę na problem bezpańskich psów na terenie powiatu, szczególnie w rejonie ul. Przemysłowej w Skrzyńsku, a także na trudności w skontaktowaniu się po godzinach urzędowania z wyznaczonym pracownikiem poszczególnych urzędów gmin, zajmującym się wyłapywaniem bezpańskich psów.

W debacie udział wzięli: Wicestarosta Starosta powiatu przysuskiego – Tomasz Matlakiewicz, Sekretarz Starostwa Powiatowego w Przysusze – Elżbieta Nielipińska, członek Zarządu Rady Powiatu – Jan Gawryś, Dowódca JRG KP PSP w Przysusze – mł. bryg. Władysław Piątkowski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Przysucha – Czesław Korycki, Dyrektor Powiatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Jolanta Wilk, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Tadeusz Gruszczyński Wójt Gminy Borkowice – Robert Fidos, Komendant Powiatowy Policji w Przysusze insp. Adam Czyżewski, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Przysusze – podinsp. Leszek Jędrzejczak, dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Przysusze, przedstawiciele władz powiatu, służb i instytucji, oświaty oraz mieszkańcy powiatu przysuskiego.

Powiatowa ewaluacyjna debata społeczna, podczas której uczestnicy wypełniali także ankiety dotyczące organizacji i tematyki debat, podsumowała kolejny cykl debat społecznych. Komendant Powiatowy Policji w Przysusze oraz Wicestarosta Przysuski, podkreślili jak ważna jest aktywna współpraca ze społeczeństwem w dziedzinie budowania bezpieczeństwa lokalnego i czemu służyć mają także nowe narzędzia techniczne i informatyczne.

 

st. sierż. Izabela Górazdowska

Powrót na górę strony