Aktualności

DZIELNICOWY – POLICJANT „PIERWSZEGO KONTAKTU”

Data publikacji 23.01.2017

Dzielnicowy, to policjant „pierwszego kontaktu”, dbający o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w swoim rejonie, funkcjonariusz do którego każdy może zwrócić się o pomoc i poradę prawną, przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Ważne jest zatem, aby każdy wiedział, jak ze swoim dzielnicowym, szybko i łatwo się skontaktować, znał bezpośredni numer telefonu a jego służbowa „rozpoznawalność” była znaczna.

Dzielnicowi to policjanci tzw. „pierwszej linii” ogniwem łączący Policję ze społeczeństwem. Policjanci dzielnicowi nie biorą udziału w spektakularnych akcjach kryminalnych, ale wykonują codzienną żmudną pracę. Dzielnicowi są wyposażeni i wyszkoleni tak samo, jak pozostali funkcjonariusze. Jednak ich codzienna praca zdecydowanie różni się od zadań służb np. prewencyjnych. Dzielnicowy to taki policjant pierwszego kontaktu - ale nie od nagłych sytuacji, tylko raczej od sytuacji problemowych.

Dzielnicowy powinien znać okolicę, w której pełni służbę jak własną kieszeń. Podobnie problemy lokalnej społeczności nie powinny być dla niego żadną tajemnicą. Dzielnicowy musi znać swoich „podopiecznych", rozmawiać z nimi i pomagać w rozwiązywaniu problemów i zapobiegać wszelkim niebezpieczeństwom. Dzielnicowy musi wiedzieć, gdzie w okolicy są miejsca niebezpieczne i na jakie zagrożenia mogą być narażeni okoliczni mieszkańcy. Co więcej lokalny stróż prawa powinien mieć rozeznanie, kto może ewentualne zagrożenia stwarzać. Musi więc znać osoby, które na przykład ze względu na swoją kryminalną przeszłość lub prowadzony tryb życia mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla innych. Musi też wiedzieć, kto w jego rejonie może być najbardziej narażony na niebezpieczeństwo i zaoferować mu profesjonalną pomoc.

W szkołach dzielnicowi prowadzą pogadanki dla uczniów na temat bezpieczeństwa. Kontrolują też obiekty, które potencjalnie mogą być narażone na działania przestępców takie, jak banki i urzędy pocztowe. Dzielnicowi pomagają także ofiarom przestępstw i wcielają w życie program zapobiegania przemocy w rodzinie.

Policjanci – dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Przysusze oraz Posterunku Policji w Odrzywole czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do poprawy stanu bezpieczeństwa, do ujawniania osób naruszających porządek publiczny. Dzielnicowy może też skierować nas do odpowiedniej komórki policji czy też instytucji, która pomoże rozwiązać problem. Wspólne działanie i wymiana informacji musi wpłynąć na skuteczne zwalczanie i zapobieganie przestępstwom.

Informacje dotyczące dzielnicowych i poszczególnych rejonów dzielnicowych uzyskać można bezpośrednio na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Przysusze bądź skorzystać z aplikacji „Moja Komenda”.

Powrót na górę strony