Aktualności

Egzamin na kartę rowerową w Wieniawie

Data publikacji 07.06.2017

Wczoraj w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie odbył się egzamin na kartę rowerową dla uczniów klasy IV. Funkcjonariusze ruchu drogowego podczas egzaminu sprawdzali m.in. wiedzę o bezpieczeństwie poruszania się rowerem na drodze oraz promowali wśród najmłodszych użytkowników dróg założenia kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Policjanci z przysuskiej drogówki st. asp. Zenon Jarzyński i sierż. szt. Tomasz Ziółek podczas egzaminu na kartę rowerową, zorganizowanego dla uczniów klas IV, sprawdzali wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drodze i używania elementów odblaskowych podczas takich podróży, jak również przybliżyli założenia ogólnopolskiej kampanii pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo, której celem jest między innymi ograniczenie zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. 

Przypomnijmy, iż karta rowerowa zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami to jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby, która nie ukończyła 18 lat do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Egzaminy takie przeprowadzane są zazwyczaj w szkole podstawowej, a organem wydającym dokument jest dyrektor tej szkoły. Osobie, która ukończyła szkołę podstawową, kartę wydaje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań. Karta rowerowa uprawnia również, po ukończeniu 15 lat, do kierowania pojazdem zaprzęgowym. Karta jest wydawana nieodpłatnie i bezterminowo. Od osób, które ukończyły 18 lat nie wymaga się dokumentu uprawniającego do kierowania rowerem. (szczegóły: Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami).

 

asp. Aneta Wilk

Powrót na górę strony