Debata społeczna w Wieniawie. - Aktualności - KPP w Przysusze

Aktualności

Debata społeczna w Wieniawie.

Data publikacji 17.06.2017

W poniedziałek (12.06.) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie gminy Wieniawa pn. „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW”.

W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Wieniawa, Zastępca Wójta Gminy Wieniawa, Komendant Powiatowy Policji w Przysusze – insp. Adam Czyżewski, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Pogroszynie, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, dzielnicowy rejonu gm. Wieniawa, sołtysi sołectw, przedstawiciele instytucji funkcjonujących na terenie gminy Wieniawa oraz mieszkańcy gminy Wieniawa. W debacie uczestniczyło około 34 osoby.

Celem spotkania było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz przedstawienie założeń aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, Moja Komenda oraz programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

 

Debatę rozpoczął Wójt Gminy Wieniawa – Krzysztof Sobczak, witając przybyłych. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Przysusze, który przedstawił informacje w zakresie działania komendy. W dalszej kolejności Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Leszek Jędrzejczak omówił zagadnienia obejmujące tematykę dotyczącą stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu przysuskiego, uwzględniając ilość stwierdzonych przestępstw w wybranych 7 kategoriach, stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przyczyny wypadków drogowych w latach 2014-2016, odnosząc się do terenu gminy Wieniawa, rolę i zadania dzielnicowego, działania profilaktyczne.

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Przysusze przybliżyli uczestnikom założenia aplikacji Moja Komenda zachęcając jednocześnie do aktywnego korzystania . W trakcie dyskusji Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji mł. asp. Jarosław Gapys omówił zagadnienie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, przedstawiając aktualne, rzeczywiste zagrożenia w gminie Wieniawa. Z posiadanych danych wynika, że na terenie gminy Wieniawa w 2016 roku obywatele dokonali 62 zgłoszeń. Policjanci tym bardziej zachęcali do umieszczania zgłoszeń w aplikacji, co pozwoli funkcjonariuszom na szybką reakcję, potwierdzenie i podjęcie wszelkich działań zmierzających do wyeliminowana zagrożenia.

Głos zabrali również pozostali uczestnicy spotkania, którzy zdawali pytania i przedstawiali spostrzeżenia i uwagi na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Zebrani podziękowali Policji za zaangażowanie w służbie na terenie gminy Wieniawa. Stwierdzili, że jest bezpiecznie. Wpłynęła prośba o patrole piesze w rejonach świetlic w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
 

Poniedziałkowa debata społeczna pokazała wszystkim uczestnikom stan zagrożenia na terenie gminy, cele jakie stawiają sobie w codziennej służbie przysuscy policjanci. Do realizacji wielu zadań potrzebne jest współdziałanie różnych służb, instytucji, a także indywidualnych osób, które chociażby poprzez informację o nowym zagrożeniu mogą przyczynić się do jego likwidacji. Na takie sygnały przysuscy policjanci oczekują nie tylko w dniu debaty. Można je przekazywać w każdym terminie za pośrednictwem dzielnicowych, poprzez indywidualne rozmowy w komendzie, e-mailowo, przy pomocy aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa czy telefonicznie – nawet anonimowo.

 

sierż. Izabela Górazdowska

Powrót na górę strony