Aktualności

Agresja i przemoc rówieśnicza tematem spotkania policjantki z uczniami

Data publikacji 20.05.2023

Policjantka z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii przeprowadziła spotkania w ramach działań „Paragraf – niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności” oraz „Moje prawa – moje granice” o przemocy i odpowiedzialności w Szkole Podstawowej w Rozwadach i z podopiecznymi ze Stowarzyszenia Klubu „OPOKA” w Przysusze.

Częścią kompleksowych działań zapobiegających agresji w szkole oprócz działań indywidualnych wychowawców i pedagogów prowadzone są przez policjantów z Przysuchy zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla młodzieży.

Spotkania miały na celu wskazanie młodzieży, zachowań społecznie pożądanych i praktycznych  sposobów rozwiązania problemów, w kulturalny sposób, nie obrażając przy tym drugiej osoby oraz nie naruszając przepisów prawa.

Wyjaśniono zgromadzonym pojęcia demoralizacji oraz czynu karalnego. Ponadto szczegółowo omówiono algorytm postępowania nauczycieli wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego oraz w momencie, gdy uczeń stał się ofiarą czynu zabronionego. 

Na spotkaniu poruszono również temat zachowań przemocowych związanych z użyciem nowych technologii, przede wszystkim internetu i telefonów komórkowych.

asp. szt. Aneta Wilk

Powrót na górę strony