Aktualności

Testy sprawności fizycznej przysuskich policjantów

Data publikacji 14.09.2023

Przysuscy policjanci uczestniczyli w testach sprawności fizycznej. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane.

Wczoraj (13.09) przysuscy policjanci na terenie boiska sportowego GKS RuszCovia Borkowice  uczestniczyli w testach sprawności fizycznej. Każdy policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Testy te nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie. 

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 102 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie organizacji testu sprawności fizycznej policjantów, policjant przystępujący do testu sprawności fizycznej jest oceniany w skali od 1 do 6, przy czym do zaliczenia testu sprawnościowego w każdej z prób, konieczne jest uzyskanie oceny co najmniej 2 (dopuszczający).

asp. szt. Aneta Wilk

Powrót na górę strony