Aktualności

Święto Policji w Przysusze

Data publikacji 17.07.2017

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji odbyły się uroczystości Święta Policji.

W tym roku obchodzimy 98 lecie powstania polskiej Policji. Obchody Święta Policji to okazja do awansów i odznaczeń. Wyróżnionych w tym roku zostało 19 funkcjonariuszy z  Komendy Powiatowej Policji w Przysusze oraz 1 pracownik cywilny, którzy otrzymali odznaczenia i mianowania na wyższe stopnie w  korpusach.  W uroczystym apelu udział brali m.in. przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu przysuskiego oraz sądu, prokuratury, straży pożarnej oraz nadleśnictwa.

 

W trakcie uroczystości policjantom wręczono odznaczenia oraz mianowania na wyższe stopnie policyjne. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu – insp. Kamil Borkowski, wyróżnił dwóch funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego, którzy w szczególny sposób przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu przysuskiego.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2017 roku Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczony został:

Stanisław Osuchowski – pracownik cywilny przysuskiej komendy

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lipca 2017 roku Medalem Brązowym za „ Zasługi dla Policji”  odznaczono:

Powiatowego Kapelana Policji – ks. kan. Stanisława Traczyńskiego

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lipca 2017 roku Srebrną Odznakę „Zasłużony policjant”  nadano:

mł. insp. Sławomirowi Rekowi – Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze

 

natomiast Brązową Odznakę „Zasłużony policjant”  nadano:

asp. Jackowi Janikowi – policjantowi Wydziału Kryminalnego

 

 

Komendant Wojewódzki Policji oraz Komendant Powiatowy Policji w Przysusze z dniem 24 lipca 2017 roku mianowali:

- komisarzem  Policji

 podkom. Rafał Kamiński

 

- aspirantem  sztabowym Policji

st. asp. Józef Seta

st. asp. Zenon Jarzyński

st. asp. Radosław Szymański

st. asp. Zbigniew Tomczyk

st. asp. Radosław Woźniak

st. asp. Artur Tramsz

 

- starszym aspirantem Policji

asp. Grzegorz Grabowski

 

- aspirantem Policji 

mł. asp. Jarosław Gapys

 

- młodszym aspirantem Policji

sierż. szt. Artur Bednarczyk

                 

  -sierżantem sztabowym Policji

st. sierż. Grzegorz Grabowski

st. sierż. Kamil Jędrzejczak

st. sierż. Mariusz Dyl

 

- starszym sierżantem Policji

sierż. Katarzyna Snopczyńska

sierż. Izabela Górazdowska

 

- sierżantem Policji

st. post. Paulina Świerczyńska

 

- starszym posterunkowym Policji

post. Marcina Cieślikowskiego 

 

 

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Nr 101/VI/2017 z dnia 28 kwietnia2017 roku „Złotą Odznakę Honorową” nadano:

st. asp. Mirosław Pakosz

                

Zostały  także odczytane  podziękowania i życzenia  od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka.

 

Na zakończenie uroczystości serdeczne życzenia oraz słowa podziękowania dla policjantów
i pracowników Policji złożyli przedstawiciele samorządu i zaproszeni goście, którzy życzyli dalszych sukcesów wszystkim przysuskim policjantom.

 

asp. Aneta Wilk 

 

Powrót na górę strony