Aktualności

Uroczyste powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze

Data publikacji 23.05.2024

Rozkazem personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, mł. insp. Michał Pawliński został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze. W uroczystości udział wziął szef mazowieckich policjantów nadinsp. Waldemar Wołowiec.

Dzisiaj (23.05) w świetlicy przysuskiej komendy Policji odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze . insp. Michała Pawlińskiego. W uroczystości wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec, policjanci oraz pracownicy z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze, jak również Starosta Przysuski Marian Niemirski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Przysusze st. bryg. Marcin Sokół, Nadleśniczy Nadleśnictwa Przysucha Mateusz Janus, Ksiądz kapelan dr. Sławomir Adamczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha Adam Pałgan, Burmistrzowie Miast i Gmin z powiatu przysuskiego oraz Wójtowie z pobliskich gmin, a także przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników Policji.


To właśnie rozkazem personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, . insp. Michał Pawliński został powołany na stanowisko szefa przysuskiej Policji. Nadinsp. Waldemar Wołowiec pogratulował . insp. Michałowi Pawlińskiemu awansu i życzył dalszych sukcesów w służbie. Następnie głos zabrał Starosta Przysuski Marian Niemirski oraz Ksiądz kapelan dr. Sławomir Adamczyk. Obejmujący stanowisko podziękował za zaufanie oraz za uznanie wśród oficerów, jakim został obdarzony, a zgromadzonym policjantom i samorządowcom podziękował za dotychczasową współpracę oraz poprosił o wzajemne wsparcie w trakcie dalszej pracy i pełnienia wspólnej służby w Policji.


insp. Michał Pawliński swoją służbę w Policji rozpoczął 21 sierpnia 1995 roku w Oddziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Egzamin oficerski złożył w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w 2002 roku. Początkowo pełnił służbę na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji, następnie część służby poświęcił stanowiskom wykonawczym w Sztabie Policji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. W dalszej części służby pełnił funkcje: Kierownika Referatu I Sekcji Patrolowo-Interwencyjnej KMP w Radomiu, Zastępcy Naczelnika Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu, Naczelnika Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze. W 2010 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie zarządzania kryzysowego. Ponadto ukończył szereg kursów i szkoleń, w tym: zarządzania zasobami ludzkimi, dowódców operacji policyjnych i kierujących działaniami antyterrorystycznymi.


post. Aleksandra Bałtowska/KPP w Przysusze

 

 

Powrót na górę strony