Cele działań priorytetowych dzielnicowych - Działania priorytetowe dzielnicowych - KPP w Węgrowie

Działania priorytetowe dzielnicowych

Cele działań priorytetowych dzielnicowych

Data publikacji 21.03.2018

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w okresie od początku lipca 2018 roku do końca grudnia br. dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie realizują plan działania priorytetowego dla poszczególnych rejonów służbowych.

Celem działań priorytetowych jest wskazanie istotnych problemów w danym rejonie służbowym dzielnicowego oraz dążenie do skutecznej eliminacji zagrożenia bądź jego zminimalizowania.

 

Jest to narzędzie, którego celem jest uspołecznienie zadań realizowanych przez dzielnicowych i ma służyć zwiększeniu kontaktów dzielnicowego ze społeczeństwem, dla skutecznego współdziałania z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie.

 

Zadania jakie  realizują w I półroczu 2021 roku dzielnicowi  na terenie powiatu węgrowskiego w poszczególnych rejonach przedstawiają się w następujący sposób:

 

Rej. Nr 1 – asp. szt. Daniel Słowik –Wyeliminowanie przypadków nieprawidłowego parkowania w rejonie zajezdni PKS  w Węgrowie ul. Przemysłowa 11.

Rej. Nr 2 – st. sierż. Daniel Dziedzic– Wyeliminowanie przypadków spożywania alkoholu w rejonie bloków 104 i 106 oraz sklepu spożywczego w Węgrowie przy ul. Gdańskiej.

Rej. Nr 3 –  mł. asp. Sebastian Domański – Wyeliminowanie przypadków nieprawidłowego parkowania w rejonie  skrzyżowania przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Węgrowie.

Rej. Nr 4 –  sierż. szt. Przemysław Ostrowski – Ograniczenie przypadków swobodnego oraz bez nadzoru przemieszczania się psów w rejonie m. Jartypory.

Rej. Nr 5 – asp. Marcin Mikołajczuk – Ograniczenie liczby przypadków swobodnego, bez nadzoru przemieszczania się zwierząt w  rej. m. Jarnice.

Rej. Nr 6 – asp. szt. Mariusz Świętochowski – Ograniczenie liczby przypadków spożywania alkoholu w rejonie sklepu w m. Polków Sagały.

Rej.  Nr  7 – asp. szt. Mirosław Zawadzki – Wyeliminowanie przypadków przemieszczania się bez nadzoru psów w rej. m. Miedzna.

Rej. Nr 8 – st.sierż. Michał Zychowicz – Ograniczenie liczby przypadków spożywania alkoholu w rejonie parku przy ul. Małkowskiego w m. Korytnica.

Rej. Nr 9 – asp. szt. Waldemar Siwiecki – Ograniczenie liczby przypadków spożywania alkoholu oraz zaśmiecania  w rejonie skweru przed Kościołem oraz parkingu przy Urzędzie Gminy w m. Sadowne.

Rej. Nr 10 – mł.asp. Łukasz Suplicki – Ograniczenie liczby przypadków spożywania alkoholu oraz zakłócania ładu i porządku w rej. terenu rekreacyjnego przy ul. Wiejskiej w m. Stoczek.

Rej. Nr 11 – asp. Grzegorz Kałuski - Ograniczenie liczby przypadków spożywania alkoholu w rejonie sklepu i przystanku PKS w miejscowości Czerwonka Folwark

Rej. Nr 12 – st. sierż. Dariusz Puchalski– Wyeliminowanie popełnianych wykroczeń uciążliwych   w rejonie sklepu przy ul. 1 Maja  w Łochowie.

Rej. Nr 13 – mł. asp. Jacek Kołodziejak – Wyeliminowanie osób dopuszczających się  zaśmiecania,  spożywania alkoholu w rejonie sklepów i przystanku autobusowego w miejscowości Kamionna.

Rej. Nr 14 – asp. Łukasz Solka -.Zmniejszenie liczby  przypadków spożywania alkoholu, zakłócania bezpieczeństwa i porządku publicznego, wybryków chuligańskich w rejonie sklepu spożywczego w m. Jasiorówka.

Rej. Nr 15 – asp.szt. Marcin Styś – Niedopuszczanie do popełniania wybryków chuligańskich, zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego, zaśmiecania, spożywania alkoholu i palenia tytoniu w miejscach objętych zakazem oraz kradzieży mienia w rejonie sklepu "ZODIAK" w m. Ostrówek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony