Dostępność KPP w Węgrowie

Informacja o zakresie działalności KPP w Węgrowie - ETR i PJM

Data publikacji 11.10.2023

Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.

 

Do  zadań Policji należą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych.

Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki albo  Komendant Stołeczny Policji po uzyskaniu opinii Starosty.  

Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie jest szefem wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy, patrz linki w tekście.

Komendant Powiatowy Policji składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie to między innymi:

  • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy i koncertów,
  • zabezpieczanie śladów i dowodów,
  • układanie programów profilaktycznych,
  • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach,
  • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek.

Wszystkie informacje o Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP, patrz linki w tekście.

Dodatkowe informacje:

W Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony