Dostępność KPP w Węgrowie

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie

Data publikacji 12.10.2023

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „informacja o braku dostępności”).

Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja.

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza (pdf, 53 kb).

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat przekazywania informacji o braku dostępności.

 

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie można:

- wysłać na adres: Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie  07-100 Węgrówul. Józefa Piłsudskiego 6

email: kppwegrow@ra.policja.gov.pl

bip.kppwegrow@ra.policja.gov.pl

- złożyć osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie  07-100 Węgrówul. Józefa Piłsudskiego 6

- przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kppwegrow@ra.policja.gov.pl

- przesłać na skrzynkę  ePUAP : bip.kppwegrow@ra.policja.gov.pl

Powrót na górę strony