Oznakuj swój rower - KPP w Węgrowie

Oznakuj swój rower

Oznakuj swój rower

Data publikacji 13.01.2017

Rowery są znakowane za pomocą specjalistycznego urządzenia tzw. engrawera. Sprzęt został zakupiony dzięki wsparciu finansowemu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 

Zgodnie z projektem każdy oznakowany rower otrzymuje specjalną naklejkę z kodem zawierającym numer identyfikacyjny. Informacje na temat roweru i jego właściciela są umieszczane w komputerowej bazie komendy policji. Wydawana jest również  tzw."Karta ewidencyjna roweru, wraz z danymi personalnymi właściciela. Odcinek karty otrzymuje także właściciel pojazdu.

 

Aby oznakować rower należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość właściciela roweru (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dowód jego zakupu (np. książkę gwarancyjną).

 

Znakowanie rowerów odbywa się głównie przy okazji różnego rodzaju festynów, imprez kulturalno- sportowych z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych jak również w KPP w Węgrowie po wcześniejszym ustaleniu z Zespołem ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii, tel. (25) 792 12 56.

Powrót na górę strony