Oznakuj swój rower

Oznakuj swój rower

Data publikacji 24.11.2021

Zgodnie z projektem każdy oznakowany rower otrzymuje specjalną naklejkę z kodem zawierającym numer identyfikacyjny. Informacje na temat roweru i jego właściciela są umieszczane w komputerowej bazie komendy policji. Wydawana jest również  tzw."Karta ewidencyjna roweru, wraz z danymi personalnymi właściciela. Odcinek karty otrzymuje także właściciel pojazdu.

Aby oznakować rower należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość właściciela roweru (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dowód jego zakupu (np. książkę gwarancyjną).

Znakowanie rowerów odbywa się głównie przy okazji różnego rodzaju festynów, imprez kulturalno- sportowych z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych jak również w KPP w Węgrowie po wcześniejszym ustaleniu z Zespołem ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii, tel. 47 707 32 56.

Powrót na górę strony