Przeciwdziałanie pzemocy w rodzinie - Przemoc w rodzinie - KPP w Węgrowie

Przemoc w rodzinie

Przeciwdziałanie pzemocy w rodzinie

Data publikacji 23.11.2016

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie


Baza danych zwierająca ewidencję istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych a także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przem/placowki-swiadczace-po/7594,Baza-teleadresowa-instytucji-pomogajacych-osobom-dotknietym-przemoca-w-rodzinie.html

 

 

Instytucje i podmioty z terenu powiatu węgrowskiego realizujące oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

1.    Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonujący w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

07-100 Węgrów

ul. Piłsudskiego 23

25 792 02 90

25 792 49 07 w. 13

Działania doraźne, interwencyjne, informacyjne: specjalistyczne poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy, psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne, psychoterapia uzależnień

 

2.    Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz osób z nimi związanych dla mieszkańców Miasta Węgrów, prowadzony przez PCPR w Węgrowie

07-100 Węgrów

ul. Piłsudskiego 23

25 792 02 90

25 792 49 07 w. 13

Działania doraźne, interwencyjne, informacyjne: Psychoterapia uzależnień

 

3.    Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu

07-100 Węgrów

ul. Kościuszki 15

025 792 28 23

Działania doraźne, interwencyjne, informacyjne: pomoc terapeutyczna, psychologiczna, psychiatryczna, psychoterapia (diagnoza, terapia), pomoc prawna, grupowy program terapii odwykowej

 

4.    Miejsko -- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie

Al. Pokoju 75

07-130 Łochów

25 643 78 42

Działania doraźne, interwencyjne, informacyjne: praca socjalna, praca z rodziną, Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Łochów -- konsultacje psychologiczne, terapia uzależnień

 

5.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku

ul. Węgrowska 22

07-104 Stoczek

25 691 91 60

Działania doraźne, interwencyjne, informacyjne: praca socjalna, praca z rodziną

 

6.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedznej

Pl. Wolności 8

07-106 Miedzna

25 691 83 34

Działania doraźne, interwencyjne, informacyjne: praca socjalna, praca z rodziną

 

7.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z siedzibą Węgrowie

Mickiewicza 2

07-100 Węgrów

25 792 28 05

Działania doraźne, interwencyjne, informacyjne: praca socjalna, praca z rodziną

 

8.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wierzbnie

Wierzbno 88

07-111 Wierzbno

25 793 45 91

Działania doraźne, interwencyjne, informacyjne: praca socjalna, praca z rodziną

 

9.    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębkowie

Wspólna 5

07-110 Grębków

25 793 00 77

Działania doraźne, interwencyjne, informacyjne: praca socjalna, praca z rodziną

 

10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem

ul. Kuźnica 1

07-140 Sadowne

25 675 32 34

Działania doraźne, interwencyjne, informacyjne: praca socjalna, praca z rodziną

 

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Korytnicy

ul. Szkolna 1

07-120 Korytnica

25 661 21 30

Działania doraźne, interwencyjne, informacyjne: praca socjalna, praca z rodziną

 

12. Centrum Pomocy Społecznej Węgrowie

ul. Gdańska 69

07-100 Węgrów

25 792 20 57

Działania doraźne, interwencyjne, informacyjne: praca socjalna, praca z rodziną

Powrót na górę strony